Bij ons werken

Medewerkers over Cavent

Kleine en fijne club mensen

Werken met leuke collega’s, korte lijntjes, ontplooiingskansen en veel vrijheid. Kwalificaties die medewerkers aan Cavent geven. Bekijk de film Werken bij Cavent voor hun volledige verhaal.

Bij Cavent sta je in verbinding met mensen met een zorgvraag en de mensen daaromheen. Samen werken vanuit gelijkwaardigheid, een open, professionele houding en met respect voor ieders eigenheid. Cavent wil dat deze samenwerking bijdraagt aan kwaliteit van bestaan.

Onze missie heeft geleid tot de Methodische werkwijze Cavent en stelt bijzondere eisen aan onze medewerkers. Wij willen assertieve professionals met sterke communicatieve vaardigheden. Mensen die in staat zijn om te reflecteren op eigen gedrag, planmatig kunnen werken en vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van hun kennis en vaardigheden. Waar nodig springt Cavent bij met scholing en training.