Innovaties

Onze methodische werkwijze

Een belangrijke innovatie is de invoering van de Methodische werkwijze Cavent. Een werkwijze die wil bijdragen aan de eigen regie en keuzevrijheid van onze cliënt. Kern van de werkwijze is onze overtuiging dat een cliënt meer kan en wil dan wij denken. Wij willen een klimaat scheppen waarin de cliënt die wensen uitspreekt en deelt met zijn netwerk. Met cliënt en netwerk vertalen we die wensen naar plannen en maken afspraken wie daarbij kan helpen. Regelmatig kijken we met elkaar naar de voortgang en stellen zonodig de plannen bij. Naast begeleider van de cliënt worden we hiermee ook de begeleider van het proces in zijn netwerk.
Met deze werkwijze willen we bereiken dat de cliënt, medewerker en iedereen in het netwerk het beste in zichzelf naar boven haalt. Ons uitgangspunt is dat onafhankelijkheid goed is voor ons welzijn. En natuurlijk heeft iedere cliënt zijn zelfredzame grenzen, maar de vraag is wie die grens bepaalt. Dat is de spannende zoektocht van de Methodische werkwijze Cavent.

Download meer over onze Methodische Werkwijze

 

Stougjeshof

Bijna klaar is Stougjeshof, een wooncomplex in Oud-Beijerlandmet 47 kleine appartementen. Uniek aan Stougjeshof is dat de bewoners met een mix aan zorgvragen zo veel mogelijk elkaar gaan helpen. Met deze innovatie willen wij bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt in combinatie met het zo min mogelijk inzetten van professionele begeleiding. Meer over Stougjeshof.

 

Zelfstandig reizen

Met onze Buzz Buddy kunnen cliënten zelfstandig op pad met het openbaar vervoer of op de fiets. De begeleider kan online volgen waar de cliënt zich bevind. Met een noodknop kan een cliënt direct contact met een begeleider opnemen. Cliënten die na een intensieve training met dit hulpmiddel zelfstandig reizen, zijn erg tevreden over deze vooruitgang.

Bekijk deze video.

 

 

Eigen regie en dagritme met Mijn Eigen Plan

Mijn Eigen Plan is een app voor smartphone of -watch die een signaal geeft wanneer je bijvoorbeeld een glas water moet drinken of je klaar moet maken voor de bus naar de dagbesteding. Cliënten hoeven met de app niet meer alles te onthouden. Onze ervaring is dat het gebruik van Mijn Eigen Plan hen rust, structuur en onafhankelijk levert.

Bekijk deze video.

 

 

Computercursussen

Niemand kan tegenwoordig nog zonder internet. Daarom is het belangrijk dat cliënten hier mee om kunnen gaan. Cavent geeft cursussen om cliënten bekend te maken met de computer en het internet.