Klacht

Niet tevreden? Praat erover!

Wij willen graag dat onze bewoners en cliënten blij en tevreden zijn. Als iemand ontevreden is of zich zorgen maakt, dan horen we dat graag. Ons advies is: praat erover en blijf er niet mee rondlopen.

Ga in gesprek
Praat met een begeleider, vertegenwoordiger, vriend of familie. Probeer om samen tot overeenstemming te komen.

Kom je er samen niet uit?
Dan bieden wij hulp om met elkaar tot een oplossing te komen. Welke oplossing er ook wordt gekozen, de klacht of het probleem wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Ga in gesprek met:

 • De klachtenfunctionaris
 • Vertrouwenspersoon dagelijkse zorg
 • Vertrouwenspersoon onvrijwillige zorg
 • De klachtencommissie

De klachtenfunctionaris

Hij werkt bij Cavent, maar is een onpartijdige gespreksleider, die luistert naar alle betrokken partijen. Hij probeert om tot een gezamenlijke oplossing te komen. En helpt je verder met je klacht.

Nico Luitwieler
0186 – 63 61 00
n.luitwieler@cavent.nl
(Maandag t/m vrijdag. Van 9.00 – 17.00 uur)

Vertrouwenspersonen

Zij werken bij het LSR (Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) en zijn onafhankelijk. Zij geven begeleiding in de stappen die nodig zijn voor een oplossing.

Vertrouwenspersoon dagelijkse zorg
Voor klachten over dagelijkse zorg of wonen.
Laura Graumans-Verheijen
06-15 33 11 36
l.graumans@hetlsr.nl
(Maandag, dinsdag en donderdag. Van 9.00 tot 17.00 uur )

Vertrouwenspersonen onvrijwillige zorg (*Wzd)
Voor klachten over niet vrijwillige beperkingen (van vrijheid).
• Anja Noorlander
06 -25 27 26 97
a.noorlander@hetlsr.nl
(Dinsdag, donderdag en vrijdag. Van 9.00 tot 17.00 uur)

• Marijke Mulder
06 – 15 12 78 74
m.mulder@hetlsr.nl
(Maandag, dinsdag, woensdag. Van 9.00 tot 17.00 uur)

*Wzd betekent Wet zorg en dwang.

De klachtencommissie

Een officiële klacht kan direct naar de klachtencommissie worden gestuurd. De klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij Cavent werken. Zij horen iedereen die betrokken is en onderzoeken of de klacht terecht is. Zij adviseren de directeur die de klacht daarna beoordeelt.

 • Vul het klachtenformulier in
 • Stuur een e-mail naar: klacht@cavent.nl
 • Stuur een brief naar:
  Klachtencommissie Cavent
  T.a.v. Ambtelijk secretaris klachtencommissie
  De Vriesstraat 22
  3261 PC Oud-Beijerland

Landelijke geschillencommissie

Als een klacht niet wordt opgelost, wordt het een geschil.
Geschillencommissie Zorg
070 – 310 53 80
de geschillencommissiezorg.nl


Meer informatie
Cavent heeft beleid voor klachten en geschillen:

Kijk ook op:


Je mening is waardevol voor ons.

We horen graag of wij het goed doen als zorgorganisatie. Op Zorgkaart Nederland kun je je waardering achterlaten.


Download Brochure

Cliëntenfolder Klacht

Downloaden