Klachten

Klachten

Als je ontevreden bent over ons werk is het logisch dat je dat eerst met de betrokkenen probeert op te lossen. Erover praten met de teamleider kan ook helpen. Als je dat niet wilt, kan je op drie manieren een klacht indienen.

Bij Nico Luitwieler
Ben je niet tevreden over één van de medewerkers dan kan een goed gesprek helpen. Als je dat wilt, helpt Nico je om zo’n gesprek te voeren. Hij kijkt niet wie er gelijk heeft maar of je samen een oplossing kan vinden. Wil je een klacht indienen bij de klachtencommissie dan kan Nico je helpen met het schrijven van een brief. Je kan Nico bellen op 0186-636100 of mail naar klacht@cavent.nl

Of bij Els van der Ark
Heb je een klacht (of een probleem) en praat je liever met iemand die niet bij Cavent werkt? Dan kun je contact opnemen met Els van der Ark. Zij is van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR). Je kan haar bereiken via e.vanderark@hetlsr.nl of 06-19 46 23 58.

Bij de klachtencommissie
Je kan met een klacht ook naar de klachtencommissie. Je kunt je klacht indienen via het klachtenformulier of door een brief te sturen naar:
Klachtencommissie Cavent
T.a.v. Karin Baanvinger
De Vriesstraat 22
3261 PC Oud-Beijerland
In de klachtencommissie zitten onafhankelijke mensen die niet bij Cavent werken. Zij kijken of je klacht terecht is, wat Cavent beter kan doen en geven daarover advies aan Sigrid Orgers.

Bij de geschillencommissie
Als je het heel erg oneens bent met Cavent of een conflict hebt met ons kun je ook naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
T 070-3105380
degeschillencommissiezorg.nl

Ook de geschillencommissie doet onderzoek. Een uitspraak is altijd bindend voor zowel Cavent als voor jou.

Klachten zijn vertrouwelijk
Als je een klacht indient weten alleen de mensen die de klacht behandelen daarvan. Dat zijn dus alleen Nico of de leden van de commissies. Alleen als jij dat wil zullen ze met andere mensen spreken over je klacht.

Meer informatie
Cavent heeft een beleid voor klachten en geschillen. De documenten daarvoor kun je allemaal inzien:

Kijk ook op:
landelijkmeldpuntzorg.nl
igz.nl
wetten.overheid.nl
Landelijk Steunpunt Medezeggenschap