Medezeggenschap

Medezeggenschap

Cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers hebben allemaal medezeggenschap over zaken van Cavent die hen aangaan.

Op stichtingsniveau functioneren de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Centrale Vertegenwoordigingsraa (CVR). Zij vergaderen ieder met de directeur-bestuurder en hebben adviesrecht vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De CVR wordt gevormd door afgevaardigden uit de Vertegenwoordigingsraad (VR), de CCR door leden uit de cliëntenraden (CR). Het mailadres van de CVR is cvr@cavent.nl

Op locatieniveau functioneren de Vertegenwoordigingsraad en drie Cliëntenraden. Zij bespreken onderwerpen die de betreffende locatie aangaan. Afgevaardigden uit de VR bezoeken 1 x per jaar een CR-vergadering en een huiskameroverleg op een locatie.

Download PDF

Downloaden

Om vrijwilligers de erkenning te geven die ze verdienen en om ze zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft Cavent een vrijwilligersraad (VWR). De VWR staat voor openheid en vertrouwen naar de vrijwilligers. Loop je in je vrijwilligerswerk tegen iets aan of heb je vragen of ideeën? Neem dan contact op met de vrijwilligersraad: vrijwilligersraad@cavent.nl

Download PDF

Downloaden