Medezeggenschap

Medezeggenschap

Over alles wat je aangaat

Het werk bij Cavent draait om onze cliënten. Dan is het ook heel vanzelfsprekend dat onze cliënten meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Daarom is er bij Cavent op iedere locatie een cliëntenraad (CR). Zij praten over de dingen die op hun eigen locatie gebeuren. Ze bepalen zelf de onderwerpen en wat ze belangrijk vinden.

Meepraten over het beleid van Cavent kan ook. Dat gebeurt in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Daarin zit uit iedere CR één of twee leden. Ze overleggen met de directeur-bestuurder en geven haar gevraagd, maar ook wel eens ongevraagd advies.

Iedere cliënt kan via zijn vertegenwoordiger in zijn cliëntenraad onderwerpen voorstellen om te bespreken. Er staan op elke locatie ideeënbussen waar de cliënten onderwerpen in kunnen doen. Er zal daarna een terugkoppeling komen in de huiskamer overleggen. Wil je in contact komen met de raad, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de raad of mailen naar info@cavent.nl .

Ouders en vertegenwoordigers zijn belangrijk en vaak ook verantwoordelijk voor de cliënten die bij ons wonen. Ook voor hen geldt daarom dat het vanzelfsprekend is dat ze meepraten en meebeslissen. Voor een locatie kan dat middels de Vertegenwoordigingsraad (VR). Meepraten en meebeslissen over het beleid van Cavent gebeurt in de Centrale Vertegenwoordigingsraad (CVR). Ook zij kunnen gevraagd maar ook ongevraagd advies uitbrengen aan de directeur-bestuurder.

Ouders en vertegenwoordigers kunnen zelf leden van de VR of CVR benaderen wanneer zij onderwerpen willen laten bespreken. Ze kunnen ook mailen naar cvr@cavent.nl

Eén keer in de vier jaar vinden verkiezingen voor al deze raden plaats.