Medezeggenschap

Medezeggenschap

Cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers hebben allemaal medezeggenschap over zaken van Cavent die hen aangaan.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is een afvaardiging van de cliëntenraden (CR) op de locaties. De CCR wordt steeds meer betrokken bij het beleid van Cavent. Bij beslissingen die direct invloed hebben op hun leven. De leden van de CCR krijgen scholing om te leren onderhandelen en vergaderen regelmatig met de directeur. De leden van de centrale cliëntenraad zijn (v.l.n.r. op de foto) Pim Harms, Odile van der Jagt, Ramona Snel, Sam Slootweg, Cees Hensen en Brendan Tesch.

De Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) is een afvaardiging van cliëntvertegenwoordigers op locatieniveau (VR). De CVR praat mee over onderwerpen die betrekking hebben op de belangen van cliënten. Zij geven Cavent gevraagd en ongevraagd advies over huisvesting, ondersteuning, incidenten, rechtsbescherming, reglementen, protocollen, veranderingen en de begroting/jaarrekening. Contact: vr@cavent.nl

Download PDF

Downloaden

De Vrijwilligersraad (VWR) vertegenwoordigd de belangen van onze vrijwilligers. Om vrijwilligers de erkenning te geven die ze verdienen en om ze zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft Cavent een vrijwilligersraad(VWR). De VWR staat voor openheid en vertrouwen naar de vrijwilligers. Loop je in je vrijwilligerswerk tegen iets aan of heb je vragen of ideeën? Neem dan contact op met de vrijwilligersraad: vrijwilligersraad@cavent.nl

Download PDF

Downloaden

Last but not least hebben de medewerkers natuurlijk ook medezeggenschap en zijn georganiseerd in de Ondernemingsraad (OR). Contact: or@cavent.nl

In dit schema is te zien hoe de medezeggenschap is georganiseerd.