Vrienden van Cavent

Word jij ook Vriend van Cavent?
Ga dan naar vriendenvancavent.nl.

Voor veel extra’s krijgt Cavent tegenwoordig geen geld meer. Je moet daarbij denken aan een uitje naar de Efteling, een nieuwe tv in een dagverblijf of een opknapbeurt voor een tuin. De Vrienden van Cavent helpen met geld waarmee Cavent nét die extra’s kan blijven doen voor haar cliënten. Bovendien organiseren de Vrienden van Cavent activiteiten voor cliënten én inwoners van de Hoeksche Waard. Bijvoorbeeld onze jaarlijkse fietstocht ‘Fietsen voor vrienden’. Meedoen aan de activiteiten van de vrienden geeft je de kans cliënten, vrijwilligers en medewerkers van Cavent te ontmoeten. En wie weet ontstaat er iets moois?

Vriend van Cavent ben je al voor tien euro per jaar. Je kan natuurlijk ook gewoon eenmalig doneren of via:
NL14 RABO 035 859 29 92 ten gunste van Cavent Support te Oud-Beijerland

Vrienden van Cavent is onderdeel van Cavent en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Meer informatie over ons werk kan je vinden in ons beleidsplan, het jaarverslag 2015 en financieel overzicht van 2015.

Fondsen die hebben bijgedragen aan extra’s voor onze cliënten

Stichting Jan Hendrik Willem Pasman
Kattendijke/Drucker Stichting
Johanna Donk-Grote Stichting
Stichting Nota 70
Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh Stichting
Stichting Jong
Stichting Janivo
Aelwijn Florisz
Cornelia-Stichting
Henriette Van Lynden Stichting
Stichting Zabawas
Helene de Montigny Stichting
Stichting Dijkverzwaring
Kinderfonds Van Dusseldorp
Johan Neeskens Foundation
SSVGR
Stichting Wieger Jansleen
Charity Stichting Rob Beers
Stichting Interkekelijk Orientatie
De Pagter Fonds
Het Stronck-Kemp Fonds
Marthe van Rijswijck Foundation
Stichting Familie Ommering
C.J. Vaillantfonds
Stichting van Leeuwen Rietberg
Sint Nicolaas Gasthuis
Fonds Verstandelijk gehandicapten
Stichting Tilly en Albert Waaijer Fonds
Stichting IJsselvliedt
Stichting Van den Heer Hoogendijk van Domselaar
Fonds Lidmatenhuis ELG
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening
Stimulansz/MVO
SPZ
Stichting BMDR
Van der Mandele fonds
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam
Fonds Aelwijn Florisz
Stichting Stad Rotterdam
Charity Stichting Rob Beers
SIOC
LVC-J.C. Vaillantstichting
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis
Stichting Familie Ommering
Solidarodam
MAOC Gravin van Bylandtstichting