Orthopedagoog/psycholoog

 • In overleg
 • WO
 • Hoeksche Waard

De functie

Als orthopedagoog heb je een belangrijke beleidsmatige en coördinerende rol in het uitdragen van de zorgvisie van Cavent en vervul je een actieve rol in het inrichten van de beste zorg en begeleiding voor onze bewoners en cliënten.  Jij loopt voorop als het gaat om het behouden en verbeteren van kwaliteit en adviseren en vergroten van de expertise van begeleiders is een onderdeel van je taak.

De functie orthopedagoog/psycholoog is een staffunctie en wordt Cavent breed ingezet. Je leidinggevende is de directeur-bestuurder.

Het werk

Taken/verantwoordelijkheden op hoofdlijnen:
Je maakt deel uit van het expertteam, bestaande uit een verpleegkundige en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Je ondersteunt de begeleiders in de zorg en begeleiding door te adviseren over de zorgvraag en de begeleidingsbehoeften. Leden van het expertteam taxeren de zorgbehoeften van (aankomende) cliënten en de aansluiting van het zorgtraject. Ook monitoren en toetsen zij regelmatig de kwaliteit(zorginhoud) van de cliëntplannen. Het expertteam is betrokken bij complexe casussen. Je neemt regelmatig deel aan multidisciplinair overleg en je weet wat er zorginhoudelijk speelt bij de cliënten en hun begeleiders. Ondanks je betrokkenheid weet je de juiste afstand te bewaren en kenmerkt de rol van orthopedagoog zich door advisering, meedenken en kennisoverdracht. Dit met als doel om de begeleider-coaches te ondersteunen in hun taak en kennis te ontwikkelen.

Daarnaast heeft de orthopedagoog een belangrijke beleidsmatige en coördinerende rol in het (mede)- bepalen en sturen op zorgvisie en daarbij ligt de focus op het monitoren en ontwikkelen van kwaliteit van leven en de geboden zorg en begeleiding . Vanuit onze visie op passende zorg stuurt de orthopedagoog op kaders zorginhoud. Deze bewaakt de kwaliteit, signaleert knelpunten qua zorg en begeleiding en denkt mee over oplossingen waarmee het team of begeleider-coach samen met client en/of netwerk verder kan. De orthopedagoog signaleert ontwikkelingen, vertaalt deze naar acties en adviseert over deskundigheidsbevordering.

Om de juiste deskundigheid in te zetten en passende zorg te leveren aan een diverse doelgroep werken we samen met de expertteams van Stichting De Overburen uit Ridderkerk en Sjaloomzorg uit Goeree-Overflakkee. We werken samen aan projecten rondom de ouder wordende VG-client en rondom zorgtechnologie. In de komende tijd onderzoeken we gezamenlijk waar we meerwaarde kunnen bieden door de krachten te bundelen ten aanzien van kennis en expertise.

We vragen

 • Een afgeronde, relevante WO- opleiding orthopedagogiek of psychologie.
 • Je houdt de ontwikkelingen op het vakgebied bij en vertaalt wetenschappelijke kennis naar de beroepspraktijk en vice versa.
 • Je vervult een voortrekkersrol bij de inrichting en de ontwikkeling van de beste zorg voor bewoners en cliënten.
 • Je kunt goed samenwerken met diverse zorgvragers, professionals en andere betrokkenen.
 • Je hebt het vermogen om problemen en oplossingen eenvoudig uit te leggen, mensen te overtuigen, situaties te volgen, het effect van het handelen te toetsen en feedback op het handelen te geven.
 • Je bezit de competenties oplettendheid, geduld en nauwgezet te werken in gedragsobservaties en diagnostiek.
 • Een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid is nodig in het kader van cliëntrapportages, adviezen aan begeleiders en het management.

We bieden

 • Een mooie uitdagende functie, waarbij de uren in overleg kunnen worden vastgesteld, in een kleine organisatie die vanuit oplossingen denkt in een veranderende tijd van zorg.
 • Samenwerken in een kleinschalig en open multidisciplinair team met leuke collega’s, waarin jouw kwaliteiten worden gezien.
 • Samenwerking en uitwisseling qua kennis en inzet met de samenwerkende organisaties.
 • Ruimte voor veel eigen initiatief en persoonlijke groei.
 • Korte lijnen en een prettige werksfeer.
 • Ruime ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden.
 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO gehandicaptenzorg, FWG 3.0.  Voor de functie van orthopedagoog in functiegroep 65, min. € 3.945 – max. € 5.957,00 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering).

Solliciteren

Wij kijken met belangstelling uit naar je motivatie en CV. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Sigrid Orgers, directeur-bestuurder (06-13303094)

De sluitingsdatum is 2 juni 2023. Selectiegesprekken vinden plaats in de week van 5 juni 2023.

Van alle medewerkers bij Cavent verlangen we dat ze een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Direct solliciteren

Functienaam(Vereist)
Vul hier de titel van de functie in.
Locatie/plaatsnaam functie(Vereist)
Vul hier de locatie of plaats van de functie in.
Naam(Vereist)
Toegestane bestandstypen: docx, pdf, doc, Max. bestandsgrootte: 10 MB.
Toegestane bestandstypen: docx, pdf, doc, Max. bestandsgrootte: 10 MB.