Werken bij Cavent

Werken bij Cavent

Cavent wil in verbinding staan met mensen met een zorgvraag en de mensen daaromheen. Wij willen samenwerken vanuit gelijkwaardigheid, een open, professionele houding en met respect voor ieders eigenheid. Wij willen dat deze samenwerking bijdraagt aan kwaliteit van bestaan.

Deze missie heeft geleid tot de Methodische werkwijze Cavent en stelt bijzondere eisen aan onze medewerkers: openheid, gelijkwaardigheid en respect voor eigenheid. Wij willen assertieve professionals met sterke communicatieve vaardigheden. Mensen die in staat zijn om te reflecteren op eigen gedrag, planmatig kunnen werken en vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van hun kennis en vaardigheden. Waar nodig springt Cavent bij met scholing en training.