De werkwijze van Cavent

  • 15-04-2022
  • Leestijd 1 min.

Delen:

In gesprek met Rianda Groeneweg, teamcoördinator en trainer

De manier waarop Cavent ondersteuning biedt is gebaseerd op waarden passend in een participatiesamenleving. In verbinding en wederkerigheid, met een open, professionele houding en met respect voor ieder ‘s eigenheid, werkt Cavent samen met de cliënt en zijn of haar netwerk. De regie ligt daarbij altijd bij de cliënt.

Over Rianda

‘Dertig jaar geleden ben ik begonnen als vakantiekracht, bij wat nu Cavent is. Daarna was ik er een paar jaar tussenuit omdat ik verdieping binnen mijn werk wilde hebben. Ik deed een opleiding voor Z-verpleegkundige. Toen ik mijn diploma had behaald ging ik eerst op vakantie en … ontmoette mijn man. We hielden op een gegeven moment een soort ‘wedstrijdje’ dat ik won: wie het eerst een baan heeft in de woonplek van de ander daar gaan we wonen!

Hoeksche Waarder

Mijn wortels liggen hier en ik ben ook een echte Hoeksche Waarder. Dus was ik maar wat blij toen ik terecht kon bij Stichting Voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten in de Hoeksche Waard, de voorloper van Cavent. In al die jaren heb ik alle ontwikkelingen en verhuizingen meegemaakt. En allerlei verschillende functies gehad. Ik heb op de groep gestaan, ambulant gewerkt, het logeerhuis mee opgezet en als teamleider gewerkt. Nu werk ik al een aantal jaren als teamcoördinator en dat bevalt me goed. Ik vind het fijn om direct met mensen te werken, zowel met collega’s als met cliënten.

Werk en hobby’s

Ik vind mijn werk leuk, dat doe ik graag en met passie waardoor het niet altijd als werk voelt. Creatief bezig zijn, handwerken, iets letterlijk met je handen maken, met allerlei technieken. Daar vind ik ook echt een verbinding met de Dagbesteding teams, waar ik team coördinator ben. Het is belangrijk om mijn collega’s te motiveren om nieuwe dingen uit te proberen en te zien wat de cliënten willen en kunnen. Er is veel veranderd de afgelopen jaren en we zijn volop in beweging als organisatie.

Eigen bedrijf

Tijdens de herstelperiode van een zware burn-out ging ik alles opnieuw bekijken, waaronder ook mijn eigen werk. Vond ik het nog wel leuk wat ik deed en wilde ik niet iets meer? Ik hou van nieuwe dingen, leren en vooruitgang. Een opleiding als contextueel therapeut gaf me de nieuwe uitdaging die ik toen nodig had, naast de opleiding geweldloos verzet en nieuwe autoriteit. Ook ben ik graag buiten, dus toen de training voor Wandelcoach een paar jaar later voorbij kwam heb ik die ook gevolgd. Ik probeer alles met elkaar te combineren, mijn baan, eigen bedrijf en alle manieren van coachen. Ook nu volg ik binnen onze eigen organisatie weer een opleiding voor trainer. Ik blijf mezelf graag uitdagen met nieuwe dingen!

Contextueel hulpverlener

Als contextueel hulpverlener, zet je de cliënt in zijn kracht. Ook iemand die is vastgelopen heeft nog de kracht om vanuit vragen keuzes te maken, en de regie te houden in het hier en nu. Wat is de hulpvraag, waar loop je tegenaan, wat wil je onderzoeken? We kunnen hierin terugkijken naar je geschiedenis, zodat je inzicht krijgt in de verbanden of eerdere situaties uit het verleden. Het gaat niet over goed of fout, maar over inzicht.

Op deze manier kijk ik naar de zorg, het werk en het leven. Door deze studie heb ik leren kijken naar het grotere geheel (context) en de invloed daarvan op ons. Het heeft mij verrijkt.

De Methodische Werkwijze

Eigen regie

De Methodische Werkwijze gaat ervan uit dat je de regie bij de cliënt laat. Als begeleider ben je in verbinding met je cliënt. Je komt bij iemand thuis, in zijn huis en daar maak je een connectie. In het cliëntplan staat de hulpvraag duidelijk geformuleerd en vanuit daar werk je continu aan zijn of haar doelen in het leven. Je hoort als begeleider een professional te zijn, met een open, nieuwsgierige houding. Je doet er alles aan om een cliënt verder te helpen.

Stukje geschiedenis

In 2016 is de Methodische Werkwijze positief neergezet binnen Cavent. Dat had onder meer te maken met de financieringsstroom die anders werd verdeeld. De gemeente werd verantwoordelijk voor de verdeling van de budgetten. Marion (Barendrecht) was hierin de grote spil. Samen met een extern bureau is de werkwijze echt speciaal ontwikkeld voor Cavent. Dat is heel mooi van onze werkgever. We vonden het belangrijk om een eigen methode te hebben die paste bij onze kleinschalige organisatie. Kijkend naar de toekomst, de kernwaarden en vooral ook: hoe kunnen we iedereen meekrijgen. Iedereen is toen getraind en er super enthousiast mee aan de slag gegaan. In de jaren die volgenden is het langzaam wat verder op de achtergrond geraakt door allerlei redenen.

Actueel

De Wet zorg en Dwang (1 januari 2020) heeft alles weer veel actueler gemaakt. Als organisatie waren we van oudsher gewend om voor onze cliënten te denken. Maar cliënten weten vaak heel goed wat ze willen of nodig hebben. Het is aan ons om de juiste vragen te stellen of de juiste observaties te maken. De regie ligt bij de cliënt en daarin volg je, pas je aan en werk je samen met het netwerk. Het gaat om de driehoek van cliënt, begeleiding en netwerk.

De kracht ligt niet alleen in grote successen, maar ook in hele kleine dingen. En het is van belang dat we er open voor blijven staan. Als begeleider moet je ‘out-of-the-box’ durven denken en niet vast blijven zitten in datgene wat je al jaren doet. Want dat is best een gevaar bij mensen die al lang ergens in dienst zijn.

We moeten niet de smalte pakken van de werkwijze, maar we moeten de juiste breedte zien.

Ontwikkeling

De werkwijze staat als een huis, maar er valt nog een hoop te halen. Het kan zich volgens mij op een mooie manier ontwikkelen door het gebruik van andere (technische) middelen. Er mag wat mij betreft veel minder gepraat worden. Het gebruik van andere middelen, zoals bijvoorbeeld pen en papier levert ook weer andere inzichten op. En ook al heb je het druk, blijf je werk leuk vinden en stel jezelf open voor andere en nieuwe dingen. Er is heel veel, maar hoe gebruik je het en in welke combinatie. Wat durf jij? Wie weet verras je jezelf!

Valkuilen

Onderdeel van de Methodische Werkwijze zijn de netwerkgesprekken. Deze worden door veel collega’s als lastig ervaren. Hoe ga je om met moeilijke vragen. En vooral: hoe doe je dat vanuit de cliënt?

We zijn het ook niet altijd met elkaar eens, af en toe schuurt het wel eens. Dat is logisch, maar durf je dat ook? Soms kom je er wel eens niet helemaal uit. Als je altijd maar in je achterhoofd hebt dat je het voor de cliënt doet. Dan laat je het rusten en kom je er later weer op terug.

Communicatie

De cursus verbindende communicatie geeft je handvatten voor gesprekstechnieken. Maar in je eigen team, via teamreflectie zul je dit moeten blijven oefenen. Zoek binnen je team een sparringpartner, geef er aandacht aan tijdens overdrachten of geef elkaar feedback. Ga niet te veel in aannames zitten, maar blijf open vragen stellen aan je collega’s.

De cliënt centraal. Kernwaarden: Openheid, gelijkwaardigheid en respect voor eigenheid. Plan, Do, Check, Act. Het zijn allemaal van die mooie termen, maar af en toe botsen die leuk met elkaar. Je neemt ook jezelf mee. Je hebt ook je dag wel eens niet. Maar blijf bewust, creatief en proactief. Zoek andere oplossingen als je voor de derde keer op rij dezelfde dienst hebt. En toon zelf leiderschap in plaats van dat je dit aan je leidinggevende vraagt.

De kracht ligt niet alleen in grote successen, maar ook in hele kleine dingen.

Borgen

De werkwijze is onze manier van werken, je DNA als professional bij Cavent. Iedereen heeft zijn persoonlijk leerdoel en daarnaast wordt het als onderwerp actiever in de teams levend gehouden. Iedereen heeft hier belang bij. Het is geen methode die je af en toe uit de kast pakt en afstoft.’

Training

Door corona hadden een hoop nieuwe medewerkers de training nog niet gehad. Dus we vinden het goed om daar toch nog aandacht aan te besteden en bij stil te staan. Tijdens een dynamische actieve training van een dagdeel met uitleg, leerdoelen, tools en opdrachten ben je helemaal bij en kun je verder in de praktijk gaan oefenen. Ook een heel belangrijk onderdeel: bewustwording van je eigen vitaliteit en capaciteitsmanagement.

Bijblijven

Hoe vindingrijk zijn we? Blijf jezelf bewust. Hoe stap jij bij je cliënt binnen? Wat voor vragen stel je? Of stel je elke dag dezelfde vraag? De methode is altijd aan de orde en heel toepasbaar. En ook: hoe blijf je bij? Je mag de training ook opnieuw doen, ook als je ‘m al eerder deed. En het aanbod is groter kijk in de opleiding kalender.

Tip

Zorg goed voor jezelf en blijf lekker ‘fris’. Zie de uitdaging in je werk en sta open voor vernieuwing. Het is soms het makkelijkste om achterover te leunen en altijd op dezelfde manier door te gaan. Maar reflecteer af en toe op je eigen werk. Ook op de minder leuke kanten. Daar moet je dan door heen, maar het brengt je wel iets. Ik denk dat je daar een betere professional van wordt!’