Ons verhaal

Cavent ondersteunt mensen met een zorgvraag en de mensen daaromheen. Wij werken samen vanuit openheid, gelijkwaardigheid en respect voor eigenheid. Dat zijn onze kernwaarden.

  • Passende zorg

    Iedereen krijgt de begeleiding die noodzakelijk is bij het dagelijks functioneren. Onze begeleiders hebben veel specialistische kennis en ervaring. Zij worden bijgestaan door ons expertteam en we werken nauw samen met andere regionale zorgpartners.

  • Hoeksche Waard

    De rust en de ruimte van de Hoeksche Waard is ons thuis. In 1967 waren we de eerste protestants-christelijke stichting op dit eiland, voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu, ruim een halve eeuw later, proberen we nog steeds met kleinschalige zorg iets groots te betekenen in het leven van onze cliënten.

  • Eigen regie

    Onze cliënten hebben de regie over hun eigen leven. Ze doen zoveel mogelijk zelf met hulp van hun netwerk. Met onze begeleiding stimuleren we ze om mee te doen in de samenleving. Hun persoonlijke wensen, welzijn en geluk staan daarbij centraal.

2236

Onze organisatie

Cavent wil mensen met een zorgvraag optimale begeleiding bieden door in verbinding te staan met haar cliënten en de mensen daaromheen. Wij werken samen vanuit gelijkwaardigheid, openheid en met respect voor ieders eigenheid. Deze samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van bestaan, waardoor onze cliënten en de mensen uit hun netwerk het beste uit zichzelf halen.

Lees meer
2249

Werkwijze

Onze wens is dat cliënten, mensen uit hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers, het beste uit zichzelf halen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Dat sluit ook aan bij onze werkwijze.

Lees meer
1926

Medezeggenschap

Bij Cavent draait het om mensen. We vinden het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij Cavent, meedenkt en beslist: bewoners, cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers.

Lees meer
1935

Vrienden van Cavent

Stichting Vrienden van Cavent brengt geld bij elkaar voor bewoners of cliënten van Cavent, om hun leven nét dat beetje leuker of beter te maken. Bijvoorbeeld voor sporttoestellen, een digitale belevenistafel of muzieklessen. Iedereen kan donateur worden van De Vrienden, jaarlijks of met een eenmalige donatie.

Lees meer
2127

Kwaliteit

Goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening is belangrijk. Voor onze cliënten en hun netwerk, maar ook voor alle medewerkers. Leren, onderzoeken en verbeteren heeft altijd onze aandacht.

Lees meer
2162

Klachten

Wij willen graag dat onze bewoners en cliënten blij en tevreden zijn. Als iemand ontevreden is of zich zorgen maakt, dan horen we dat graag. Ons advies is om er niet mee rond te blijven lopen, maar erover in gesprek te gaan.

Lees meer