In gesprek met Cavent Thuis

  • 24-05-2023
  • Leestijd 1 min.

Delen:

Demi en Letty van team Cavent Thuis

De Hoeksche Waard is het gebied waar Cavent al sinds 1967 zijn thuishaven heeft. Toch hebben sommige inwoners van dit rustige eiland nog nooit van de zorgorganisatie gehoord. Hoog tijd voor een (hernieuwde) kennismaking met Cavent en hun minst bekende tak, het ambulante team. Demi en Letty werken beiden in het ambulante team van Cavent Thuis.

Demi van Haren

  • Leeftijd: 25 jaar
  • Functie: assistent-begeleider
  • Begonnen via een stage maatschappelijk werk op locatie de Grutto en daarna via vakantiewerk en een BBL-traject in dienst gekomen bij Cavent. Ook op locatie Lindehoeve gewerkt, maar sinds september 2021 bij Cavent Thuis.
  • Werkt 4 dagen in de week en begeleidt ca.15 cliënten.

Letty van der Veer

  • Leeftijd: 54 jaar
  • Functie: begeleider-coach
  • Is begonnen in 1997 als stagiair op de woonvoorzieningen en werkte tot 2003 bij Cavent. Heeft toen een tijdje ergens anders gewerkt en werkt sinds maart 2020 bij het ambulante team.
  • Werkt 4 dagen in de week en ondersteunt ca.15 cliënten.

Hoe is het team ontstaan?

Het mobiele team is langzaam gegroeid. In de beginjaren, tussen 2001 en 2003 heette Cavent nog Stichting Hoeksche Waard. Vanuit de vraag naar ondersteuning bij zelfstandig wonen, zijn we gestart met ambulante begeleiders. In de eerste jaren waren er zo’n 10 cliënten die ondersteuning kregen. Nu is dat uitgebreid naar zo’n 85 cliënten. Er was toen nog geen apart team, de begeleiders op locatie kregen het als taak erbij. Het is langzaam uitgegroeid naar een team van zo’n 16 mensen nu.

Waarom heet het Cavent Thuis?

Het team werkt ambulant en had eerst ‘team extramuraal’ als naam. Moeilijke woorden die een hoop mensen niet goed begrijpen. En niemand in het team was er erg blij mee. Samen met de toenmalige teamcoördinator is de huidige naam bedacht: Cavent Thuis. Dat zegt eigenlijk alles in één woord. Je komt bij de mensen thuis en wil dat ze zich weer thuis voelen! Bovendien is het een hecht team dat thuis is in de Hoeksche Waard.

Wat spreekt je aan in de functie van begeleider?

Demi: ‘Wat ik heel fijn vind, is de één-op-één-tijd die je hebt met een cliënt, je bent er voor die persoon en geeft de ondersteuning en begeleiding waar behoefte aan is. Dat is echt een verschil met het werken op een woonvoorziening. Letty vult aan: ‘Ik sluit me hier helemaal bij aan. Ik heb op een dag bijvoorbeeld vier cliënten ingepland. Als ik na een afspraak klaar ben stap ik in de auto, waar ik genoeg tijd heb om mijn hoofd leeg te maken. Dat doe ik vaak door even te bellen met een collega, op weg naar de volgende afspraak. Als ik daar aan kom ben ik weer fris en fruitig voor de volgende cliënt. Die dan weer mijn onverdeelde aandacht krijgt!’

Tussentijd

Demi: ‘Je leert snel om de tijd tussen twee cliënten goed te benutten. Naast contact met je directe collega’s omdat je vaak nauw samenwerkt voor één cliënt, is het ook de tijd voor contact met andere instanties, omdat je administratieve zaken voor een cliënt moet regelen. Dus de lijntjes zijn lekker kort en je auto is je vervoermiddel, je werkplek en je kantoor ineen. Maar we werken soms ook thuis, administratie en rapportages bijwerken. Je kunt toch je eigen tijd en agenda indelen. Rapportages worden vaak ook samen met een cliënt gemaakt. Letty: Ik heb wel veel cliënten waar alleen ik kom, maar als er iets is, kan ik altijd een collega bellen. Iedereen staat daar open voor en hulp vragen is geen probleem. Je neemt samen ook sneller beslissingen.’

Wat is het verschil in functie?

Demi, assistent-begeleider: ‘We doen hetzelfde werk, maar Letty (begeleider-coach) schrijft daarnaast ook cliëntplannen en maakt de verslagen voor bijvoorbeeld de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of andere instanties. Maar het is toch vooral veel samenwerken. Wij ‘delen’ samen twee cliënten, maar niet alle cliënten ondersteunen we samen. Het is niet zo dat er koppels of duo’s zijn die altijd samenwerken voor dezelfde cliënten. Het ligt aan het soort aanvraag en of er een goeie match is tussen cliënt en begeleider. En elke begeleider heeft zijn eigen specialisaties.

Zijn er ook nadelen aan het werk?

Letty: ‘Als rondreizend team is het wel eens lastig dat we geen vaste stek hebben. Want waar ontmoet je je collega’s? We hebben geen vaste plek waar we af kunnen spreken of een kantoor en gebruiken als uitvalbasis tijdens kantooruren daarvoor het hoofdkantoor in Oud-Beijerland. We zien elkaar elke maand een keer met zijn allen, tijdens een team-meeting of soms tijdens trainingen, maar verder werk je alleen. Terwijl die verbinding wel belangrijk is, evenals een sociaal praatje.’

Wanneer kun je hulp vragen aan Cavent Thuis?

Letty: ‘Cavent is van oorsprong een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar dat is al lang niet meer zo. We zien steeds meer mensen met psychiatrische klachten die ondersteuning nodig hebben. Psychoses, drugs en depressies vaak in relatie met iets anders. Drankproblemen, schulden of bijvoorbeeld een vorm van autisme.’

Passende zorg

Demi: ‘Als begeleider ben je de spin-in-het web. We komen binnen bij iemand met problemen of bij wie de structuur weg is. Dan gaan we eerst kijken wat er aan de hand is. We stellen eerst een cliëntplan op met een doel en alle lijnen worden (weer) uitgezet. Bijvoorbeeld met de huisarts, reclassering, schuldsanering of bewindvoering. We bieden passende zorg en hebben, vooral in de beginfase veel contact met de betrokken instanties en samenwerkingspartners. Het soort cliënten varieert heel erg, we helpen een ouder echtpaar dat steeds meer verzorging nodig heeft en beschermd gaan wonen, een jonge vrouw van achttien jaar die nog thuis woont, maar ook mensen met psychiatrische problemen en verslavingen.

Cavent is een lokale organisatie, die haar cliënten en de omgeving goed kent. Dat is een kracht, want daardoor kunnen we ook snel schakelen. Alle collega’s kennen elkaar persoonlijk en we weten elkaar snel te vinden.

Demi

Waar helpen jullie bij?

Letty: ‘Dat is heel verschillend. Zoals problemen bespreken en oplossingen zoeken, de administratie op orde houden, het vinden van passend werk, een opleiding of dagbesteding. Maar er is ook aandacht voor gezondheid en persoonlijke verzorging, of opnieuw structuur brengen in je huishouden of dagritme.’

Eigen regie

Letty: ‘De cliënt houdt altijd zelf de regie, maar wij laten de mogelijkheden zien, omdat iemand het zelf vaak niet overziet op dat moment. Ze willen gewoon heel graag geholpen worden om weer wat structuur in hun leven te krijgen. We helpen iemand met het ontzorgen en houden als alles weer een beetje overzichtelijk is een vinger aan de pols. We stimuleren ze om te ontwikkelen en om weer mee te doen in de samenleving.’ Binnen het team zijn begeleiders met verschillende soorten specialisaties. Als iemand hulp nodig heeft en een indicatie heeft, kan hij of zij zich aanmelden, het maakt niet uit op wat voor gebied én je hoeft geen beperking te hebben. Demi: ‘Je krijgt veel dankbaarheid voor je begeleiding en ondersteuning, ook in de vorm van lekkere dingen, haha. Sinds ik in dit team werk ben ik wel wat aangekomen!

Kun je wel op vakantie?

Demi: ‘Natuurlijk, als een cliënt behoefte heeft aan vervanging komt er voor deze periode een andere begeleider uit ons team langs. En sommige cliënten hebben in dezelfde tijd vakantie, dus dan is het niet nodig.’ Letty vult aan: ‘Je probeert vooraf een inschatting te maken, maar kunt helaas niet alles voorzien. Een cliënt van mij met een posttraumatische stress stoornis kreeg een aanval tijdens mijn vakantie, hij had zoveel stress dat hij zijn hele salaris had vergokt… Dat wil je natuurlijk niet, maar je kunt niet alles voorkomen.’

Wat is er minder leuk aan het werk?

Het is een functie met best veel verantwoordelijkheid. Je werkt met mensen en soms kun je met een schuldgevoel blijven zitten, als je iets niet hebt weten te voorkomen. Vooral als een cliënt geen netwerk of familie om zich heen heeft. Gelukkig is er elk teamoverleg wel een casus die we gezamenlijk bespreken, zodat we er van kunnen leren. Net als intervisie of actuele thema’s uitdiepen, dat doen we ook met elkaar. Als collega’s werken we goed samen en hanteren we allemaal dezelfde Cavent werkwijze en waarden: verbinding, openheid, gelijkwaardigheid en respect voor ieders eigenheid.

Meer weten?

Heb je interesse in begeleiding of ondersteuning van Cavent bij je thuis? Onze medewerkers van het cliëntservicebureau staan je graag te woord. Wij nemen alle tijd om naar je te luisteren.

Of bel ons via 0186 636100