In gesprek met Tanja

  • 07-03-2024
  • Leestijd 1 min.

Delen:

Begeleider-coach bij Cavent

Met veel werkervaring in de zorg op zak, kwam Tanja Wielaard bij Cavent werken. Inmiddels werkt ze al ruim 1,5 jaar bij Cavent Thuis als begeleider-coach. Wat doet een ambulante begeleider-coach precies? We vroegen het Tanja zelf.

Allereerst: wat is Cavent Thuis?

‘Cavent Thuis is de overkoepelende naam van het ambulante team van Cavent. Mijn collega’s en ik bieden persoonlijke begeleiding bij iemand thuis. Ons werkgebied is de Hoeksche Waard. Eind vorig jaar is het team op basis van expertise, opleiding en achtergrond onderverdeeld in twee kleinere teams: een Wmo* team en een Wlz** team.

Het Wmo team, waar ik bij hoor, richt zich vooral op cliënten met kortdurende, meer complexe hulpvragen en het Wlz team ondersteunt cliënten die langdurige ondersteuning nodig hebben en het behoud van vaardigheden. De scheiding tussen de twee kleinere teams is trouwens niet heel scherp, omdat er altijd cliënten met problemen zijn die zich niet in een vakje laten stoppen. Het blijft altijd maatwerk hoor.’

Wat doet een begeleider bij Cavent Thuis?

‘We bezoeken de mensen thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving. We begeleiden mensen met een licht verstandelijke beperking die wel zelfstandig wonen, maar bieden steeds vaker ondersteuning bij andere problemen. Zoals psychische problemen, het (her)vinden van een dagritme of oriëntatie op passend werk. We bespreken de ondersteuningsvragen en zoeken samen met de cliënt naar passende oplossingen op allerlei gebied.’
‘Het is mooi werk wat we doen, het is echt mensenwerk waarbij wij iedere dag samen het verschil proberen te maken. We zijn er voor mensen die om wat voor reden dan ook een minder goede periode doormaken. Ze zijn die eerste drempel over en hebben hulp gevraagd, ze kloppen aan bij de gemeente of bij Cavent, omdat het ze alleen niet meer lukt in hun thuissituatie.’

Het is mooi werk wat we doen, het is echt mensenwerk waarbij wij iedere dag samen het verschil proberen te maken.

Tanja, begeleider-coach

Hoe komt iemand bij Cavent Thuis terecht?

Onze cliënten komen meestal bij ons in beeld via een klantmanager Wmo van de gemeente Hoeksche Waard. Er vindt eerst een gesprek plaats met een cliënt, waarna het aantal uren begeleiding wordt vastgesteld. Vanaf die tijd is iemand ‘cliënt’ bij ons. Een klantmanager Wmo kan op basis van de problematiek kiezen voor ons als organisatie, maar een cliënt kan ons natuurlijk ook zelf gevonden hebben en voor ons kiezen.’

‘Een cliënt geeft zelf aan waar hulp en begeleiding bij nodig is. Wij adviseren, begeleiden en coachen. Samen maken we een cliëntplan, waar we de doelen en afspraken in vastleggen. Dit geeft een cliënt inzicht, duidelijkheid en houvast. Onze werkwijze vanuit de kernwaarden is daarbij altijd ons uitgangspunt.’

Werk je veel alleen of wordt er ook samengewerkt?

Ja, maar de flexibiliteit en zelfstandigheid passen mij juist goed. ‘s Ochtends zit ik met een cliënt bij een polikliniek voor kennismaking met een nieuwe psychiater, ‘s middags bespreek ik het stappenplan ‘wat te doen bij spanningen’ en maak ik een korte wandeling met een cliënt. Als tussenstop drink ik een kop koffie in Oud-Beijerland op ons regiokantoor en bel ik met een klantmanager Wmo over een cliënt die meer begeleidingsuren wil. Samen met een cliënt pas ik het cliëntplan aan en ik maak met collega’s afspraken over wie wat doet aankomende week. Mijn rapportages schrijf ik zoveel mogelijk tijdens het cliëntbezoek zelf, maar als dat niet lukt, maak ik het verder thuis af, lekker aan de keukentafel.’

‘Daarnaast werken we nauw samen in ons eigen team en met allerlei andere instanties en organisaties. Collega Demi en ik zijn beiden betrokken bij een aantal cliënten met verslavingsproblematiek en stemmingsstoornissen. We hebben dan ook regelmatig contact met externe professionals zoals een huisarts of een diëtiste. En we gaan mee met een cliënt naar afspraken voor gerichte professionele behandelingen. Denk aan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of een gesprek over medicatie.’

Wat vind je belangrijk in je werk?

‘Ik vind het signaleren erg belangrijk: hoe gaat het met iemand, hoe zit iemand erbij, hoe ziet iemands dag eruit. Als ik merk dat iemand meer achterdochtige uitspraken doet, of slecht te bereiken is dan word ik extra alert. Ik overleg dan vaak even met Demi over onze aanpak. Niet altijd hoor, dit ligt aan de heftigheid of de te verwachten terugval. Maar meestal wel fijn om te horen wat haar ervaringen met die cliënt waren. Het kan zijn dat we ervoor kiezen om extra langs gaan op onverwachtse momenten, bellen of een bericht inspreken. Meestal is er dan snel weer contact en worden er weer nieuwe afspraken gemaakt. Als een cliënt akkoord gaat betrekken we ook de familie bij de begeleiding. Dit is geen verplichting, maar in veel gevallen wel wenselijk. We werken veel alleen maar hebben veel onderling contact binnen ons eigen team. Per mail, via Whatsapp of we bellen elkaar om even te sparren.’

Is je werk nooit saai?

‘Mijn werkdag is echt nooit hetzelfde. Dat maakt het ook afwisselend en houdt me scherp. Vanuit mijn werkervaring in de psychiatrie ben ik gewend aan dynamiek en aan netwerken met externe professionals. Sinds 1,5 jaar werk ik met veel plezier als begeleider-coach bij Cavent Thuis. Een mooie bijkomstigheid van werken bij een ambulant team is dat ik nooit meer in de file sta en deels mijn eigen agenda kan invullen, ook al is het iedere dag weer een verrassing hoe mijn dag eruit gaat zien… Nooit saai dus!’

*Wmo: Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

**Wlz: De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
Wet langdurige zorg (Wlz)