Logeerzorg op meer plekken in de Hoeksche Waard

  • 29-06-2023
  • Leestijd 1 min.

Delen:

Persbericht 29 juni 2023

 

Vanaf 1 mei 2019 kunnen inwoners van de Hoeksche Waard gebruik maken van logeerzorg. Bij logeerzorg wordt de zorg voor een inwoner, in goed overleg met de mantelzorger, tijdelijk helemaal overgenomen door zorgmedewerkers. Uit de evaluatie van DSP-groep in maart 2021 is gebleken dat mantelzorgers en hun naasten logeerzorg zeer waarderen. En dat deze manier van zorg op meerdere vlakken een positieve uitwerking heeft op mantelzorgers en de naasten waarvoor zij zorgen. “Als gemeente vinden we het dan ook belangrijk dat deze vorm van vervangende zorg (respijtzorg) blijft in de Hoeksche Waard en vooral ook op meerdere plekken aangeboden wordt, zodat inwoners in hun eigen omgeving opgevangen kunnen worden”, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat.

Vandaag heeft de gemeente een nieuw contract afgesloten voor het verzorgen van logeerzorg. Alerimus gaat samen met haar zorgpartners Cavent, Heemzicht en Zorgwaard op meerdere plekken in de gemeente logeerzorg bieden. Wethouder Blaak-van de Lagemaat (Zorg en Welzijn): “Met dit nieuwe contract maken we logeerzorg mogelijk in meerdere kernen in de Hoeksche Waard. En door aansluiting van Cavent kunnen we niet alleen ouderen een logeerplek bieden, maar ook mensen met een verstandelijke beperking. Een hele belangrijke en waardevolle toevoeging, vind ik.”

Veel bewoners maken gebruik van logeerzorg
Sinds de start van de pilot in 2019 maken inwoners veel gebruik van logeerzorg. Dat kan tot 1 juli aanstaande alleen in het Wijkpension in de Open Waard, zorglocatie van Alerimus in Oud-Beijerland. Vanaf 1 juli kan dat dus op meerdere locaties, zodat inwoners dicht bij huis en zoveel mogelijk in de eigen omgeving passende zorg kunnen krijgen.

Unieke afspraak tussen gemeente en zorgpartners
Met het nieuwe contract is geregeld dat het hele jaar door een logeerplek beschikbaar is bij de zorgpartners. “Als gemeente betalen wij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de zorgpartners, zodat er altijd een logeerplek beschikbaar is. Deze afspraak is uniek. Meerdere gemeenten bieden logeerzorg aan, maar betaling is achteraf en op basis van beschikbaarheid. Dat doen wij dus niet, want er moet altijd plek zijn om iemand tijdelijk op te vangen”, aldus de wethouder. “Het is namelijk bewezen dat logeerzorg veel meerwaarde heeft voor onze inwoners.”Trix van Os (bestuurder Alerimus): “Door het aanbod van de 4 zorgorganisaties met elkaar te verbinden, kunnen we nog beter inspelen op de vraag van een inwoner naar een passende logeerplek. Ook is het voor een inwoner eenvoudiger om een logeerplek te organiseren. De logeerkalender is 24/7 te bekijken op de website van Alerimus. Zo weet iemand direct of op de gewenste datum een plek beschikbaar is. Door deze samenwerking is logeerzorg breed beschikbaar en laagdrempelig te regelen voor inwoners.”

Logeerzorg bespaart kosten
Naast dat logeerzorg mantelzorgers ontlast en de ruimte biedt op adem te komen, is ook bewezen dat logeerzorg kosten bespaart. Het voorkomt opname in een ziekenhuis en/of stelt opname in verpleeghuis uit, waarmee kosten worden bespaard. Landelijk wordt nog gesproken over hoe de opbrengsten ook terechtkomen bij degene die heeft geïnvesteerd. In dit geval bij de gemeente. Want de inzet van de gemeente op deze preventieve maatregel om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen loont, maar de opbrengsten komen nu vooral bij andere partijen.

Wilt je meer weten over logeerzorg of een moment inplannen voor logeerzorg?
Kijk op www.alerimus.nl of neem contact op met team Wmo van de gemeente (088-647 36 47).