Uitkomsten cliënttevredenheids onderzoek 2021

  • 31-01-2022
  • Leestijd 1 min.

Delen:

In 2021 zijn er weer flink wat interviews afgenomen voor het cliënttevredenheidsonderzoek! 108 interviews in totaal. De Stougjeshof is dit jaar niet meegenomen, vanwege het andere onderzoek dat daar loopt. De respons op de Lindehoeve is dit jaar flink verbeterd

Begeleiding en cliëntplan

De verdiepende thema’s waren begeleiding en het cliëntplan. Op verzoek van de cliëntenraad was er ook een vraag over communicatie en ervaringen met het kunnen meedenken over activiteiten en voorzieningen op de locaties tijdens corona.

Tevredenheid

De tevredenheid op de basisonderwerpen is nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar. Wel is er een daling te zien in de tevredenheid over de smaak van het eten (32% is bijna altijd tevreden, tegenover 67% in 2020). Ook zien we dat de tevredenheid met wonen in 2021 wat lager is dan in 2020: er zijn minder cliënten ‘heel tevreden’, en meer cliënten ‘een beetje tevreden’. Voor een deel is dit te verklaren door de hogere respons bij locatie Lindehoeve dit jaar. De bewoners zijn tamelijk kritisch is over het wonen. Ook is de tevredenheid met dagbesteding wat minder is dan vorig jaar, terwijl bij vrije tijd juist meer cliënten ‘heel tevreden’ zijn. Mogelijk hangt dit samen met het corona-effect dat in 2020 nadrukkelijker zichtbaar was.

Focuspunten

De komende periode wordt in de cliëntenraden van elke locatie een aantal focuspunten gekozen. Deze worden gedeeld in de teams en er wordt, met input van de cliëntenraad, een actieplan gemaakt.

Onderzoek Bso/Logeren

Ook is er eind 2021 een apart tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de clientvertegenwoordigers van logeren en Bso. De helft heeft meegedaan (14 respondenten). Zij geven ons logeerhuis en Bso gemiddeld een 8,2! Deze uitkomsten worden in februari besproken in een netwerkbijeenkomst.