Wij werken mantelzorgvriendelijk!

  • 10-11-2021
  • Leestijd 1 min.

Delen:

Persbericht 10 november – MEE Mantelzorg

Zorgorganisatie Cavent heeft de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ van Stichting Werk & Mantelzorg ontvangen. Op woensdag 10 november overhandigde wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn en Inclusieve samenleving) de erkenning aan Sigrid Orgers (directeur-bestuurder) en Linda Geljon (clustermanager) van Cavent.

Mantelzorg bespreekbaar maken

Mantelzorgers zorgen voor iemand die langdurige ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een ouder, kind of goede bekende. Deze, soms jarenlange, liefdevolle zorg voor een naaste is mooi en dankbaar werk maar vraagt ook veel tijd en energie van een mantelzorger. Uit cijfers blijkt dat 1 op de 5 werknemers een betaalde baan combineert met mantelzorgtaken. Zodra mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar is, lukt het medewerkers beter om de zorg voor een hulpbehoevende naaste te combineren met werk. Dat resulteert in tevreden en betrokken werknemers en helpt werkgevers ziekteverzuim en uitval te voorkomen.

Gemeente Hoeksche Waard heeft verschillende initiatieven opgezet om mantelzorgondersteuning zo effectief mogelijk te maken. 1 daarvan is het project ‘Mantelzorg werkt’. De gemeente ontving zelf in 2018 de erkenning en zet zich in om aandacht te vragen voor het thema Mantelzorg en Werk bij werkgevers in de gemeente. “Het is belangrijk dat werkgevers oog hebben voor hun mantelzorgende medewerkers. De zorg kan zwaar zijn, terwijl de loyaliteit voor het werk ook groot is. De samenwerking met en tussen werkgevers helpt om samen oplossingen te vinden voor de combinatie van werk en mantelzorg.”, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat.

Deze boodschap gaf zij mee tijdens de overhandiging van de erkenning. “Het is mooi dat steeds meer werkgevers hier aandacht voor hebben.” Naast de gemeente zijn er in de Hoeksche Waard nog 5 werkgevers die eerder hebben deelgenomen aan het project. Zo hebben de Rabobank, zorgorganisatie Zorgwaard, zorgwooncentrum Heemzicht en de uitvoeringsorganisatie van de SVHW de erkenning ook ontvangen. Landelijk hebben bijna 400 werkgevers de erkenning ontvangen volgens Martijn Tillema van Stichting Werk&Mantelzorg.

‘Mantelzorg werkt’ bij Cavent

Cavent is door MEE Mantelzorg begeleid in het agenderen van het thema Werk en Mantelzorg in de organisatie. Om het thema onder de aandacht te brengen is onder de medewerkers een nulmeting uitgevoerd om een beeld te krijgen van de ervaringen op de werkvloer met de combinatie van werk en mantelzorg. Ook is er een workshop over het thema gegeven, waarbij medewerkers ook ervaringen met elkaar konden uitwisselen. “Het ontlast mij alleen al dat mijn collega’s nu op de op de hoogte zijn van alle ballen die ik in de lucht moet houden en weten waarom ik soms zo moe ben”, vertelt een deelnemer. Met het project ‘Mantelzorg werkt’ ondersteunt de gemeente kosteloos een organisatie bij het maken van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Goed voorbeeld doet volgen

Vaak denken werkgevers dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid veel aanpassing vereist. Maar de kracht zit juist in het aansluiten bij wat er al is. Met een aantal kleine stappen, die weinig tot geen kosten met zich meebrengen, kan al veel worden bereikt. Zo kan de balans werk-thuis als een vast bespreekpunt opgenomen worden in de jaargesprekken tussen leidinggevende en de werknemer.