Onze werkwijze

In onze manier van werken staat verbinding en samenwerken centraal: met de bewoners, cliënten, het netwerk en met collega’s onderling.

Steeds meer Claudia

Hoe wij werken

In onze werkwijze staat verbinding centraal: met de bewoners, cliënten, het netwerk en met collega’s onderling. We willen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Samen met een cliënt organiseren we de juiste ondersteuning en invulling van zijn of haar leven, al dan niet in combinatie met een woonplek. Wij doen waar we goed in zijn, maar werken ook samen met andere zorgorganisaties en expertises. Alles wat we doen heeft meerwaarde: voor de cliënt, hun netwerk, een medewerker, of onze organisatie. Ons sleutelwoord daarbij is samenwerken.

Netwerkbijeenkomst

  • We werken methodisch samen volgens de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act).
  • We organiseren een netwerkbijeenkomst met een cliënt en diens netwerk.
  • De ondersteuningsvragen worden daar gezamenlijk bepaald; begeleider, een cliënt en diens netwerk.
  • De afspraken die gemaakt worden, nemen we op in het cliëntplan. Die afspraken worden regelmatig geëvalueerd. Er worden direct afspraken gemaakt over de verdeling van de ondersteuning.
  • Bij alles wat we doen, krijgen onze cliënten zoveel mogelijk eigen regie en focussen we op de ontwikkelmogelijkheden.

Hulpmiddelen

Deze verschillende hulpmiddelen geven onze zorg en begeleiding vorm:

Verbindende communicatie
We gebruiken ‘verbindende communicatie’. Alle medewerkers worden getraind in ‘verbindende communicatie’, om te kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk. Wij geloven dat deze wijze van denken, doen en communiceren het levensgeluk van cliënten en collega’s kan bevorderen.

Basisposter
We gebruiken de basisposter, tijdens een netwerkbijeenkomst. De basisposter wordt gezamenlijk ingevuld door de cliënt, het netwerk en de begeleider en geeft vorm aan de samenwerking door het stellen van drie belangrijke vragen:

  1. Hoe gaat het nu?
  2. Wat wil je in de toekomst?
  3. Hoe wordt hier aan gewerkt?

Hierbij maken we gebruik van de domeinen van Schalock: emotioneel welbevinden, persoonlijke relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, lichamelijk welbevinden, zelfbeschikking, sociale integratie. De basisposter wordt daarnaast ook gebruikt om als collega’s met elkaar na te denken over een vraagstuk.

Tooltas
Op elke locatie van Cavent is een tooltas aanwezig, gevuld met spellen, reflectie kaarten en andere hulpmiddelen die passen binnen onze werkwijze. Deze zijn te gebruiken tijdens begeleidingsmomenten of in het eigen team.

Vaardighedenlijsten
Onze werkwijze bevat vragenlijsten en scorelijsten. Deze kunnen samen met een cliënt ingevuld worden om de ontwikkelkansen en -mogelijkheden te bepalen. Voorbeelden zijn de Woonladder en de Taakvaardighedenlijst Dagbesteding.  Deze lijsten zijn onderdeel van ons Elektronisch Cliënten Dossier.

PDCA
Plan. Do. Check. Act. Dat is waar PDCA voor staat. PDCA-werken betekent werken volgens een cyclisch proces, waarin je elkaar steeds opnieuw de vraag stelt: doen we nog wat we hebben afgesproken en hoe gaan we verder? De PDCA-cyclus zie je terug in het cliëntplan, maar ook in alle andere werkprocessen binnen Cavent.

Evaluatie

Door deze samenwerking en met alle hulpmiddelen bundelen we onze krachten voor het welzijn van de cliënt. Regelmatig kijken we samen of de stappen leiden tot het gewenste resultaat en als het nodig is passen we dit tussentijds aan. Onze ervaring met deze manier van werken is dat het regelmatig leidt tot nieuwe inzichten over de wensen van een cliënt, dat de samenwerking prettige energie geeft en de inzet bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan.

We werken samen vanuit verbinding en een cliënt heeft altijd zelf de regie.

De werkwijze van Cavent is onze trots

Vitale medewerkers

Fitte medewerkers vormen de basis van een gezonde zorgorganisatie. Werken in de zorg doet een beroep op je mentale weerbaarheid en sommige doelgroepen vragen ook om fysieke ondersteuning. Zelf gezond en fit blijven is dus erg belangrijk. Cavent faciliteert haar medewerkers door te zorgen voor een evenwichtig werkrooster waarbij een goede balans tussen werk en privé het uitgangspunt is.

Welkom thuis

Bij Cavent

Heb je een vraag of wil je kennis maken met Cavent? We staan je graag te woord.

Of bel 0186 - 636100

lachende vrouw met bril telefoneert