Vrienden van Cavent

Stichting Vrienden van Cavent helpt bewoners en cliënten van Cavent die het (net) niet alleen redden.

voor cavent cliënten

De Vrienden van Cavent doen goed werk. Ze maken de bewoners van Cavent blij met kleine en grote extra’s. Zij zien graag een sprankeling in de ogen van de cliënten van Cavent. Ze zetten zich in om geld bij elkaar te brengen waarmee iets extra’s kan worden gedaan of waarmee bewoners kunnen worden ondersteund die het (net) niet alleen redden. De Vrienden vormen daarmee een welkome aanvulling op de kleinschalige persoonlijke zorg van Cavent.

Er zijn vijf fondsen waar cliënten een beroep op kunnen doen. Dat zijn: het Woonfonds, het Noodfonds, het Cavent Talentfonds, het Marian Tolenaars sport- en activiteitenfonds en het Huisdierenfonds. Deze fondsen worden gevoed door vaste donateurs, giften en speciale acties. Ieder fonds heeft een apart en herkenbaar bestedingsdoel.

het Woonfonds

Het Woonfonds is voor cliënten die bij Cavent komen wonen en niet beschikken over huisraad om hun kamer of appartement leefbaar in te richten. Het woonfonds draagt bij en stelt ze in staat om een goede start te maken in hun woning. Ook cliënten die vanuit Cavent zelfstandig gaan wonen kunnen een bijdrage in de verhuiskosten ontvangen.

het Noodfonds

Diverse cliënten van Cavent leven op basis van een gering inkomen. Na aftrek van de eigen bijdrage kan het besteedbaar inkomen minimaal zijn en dan moeten er ook nog vaste lasten betaald worden. De financiële weerbaarheid van deze groep is, met name wanneer er geen familie of vrienden kunnen bijspringen, beperkt. Tegenslag leidt al vrij snel tot gaten in het besteedbare budget. Zoals huisraad die kapot gaat en vervangen moet worden. Of de aanschaf van materiaal dat nodig is om zelfstandig te functioneren. Dan kan het Noodfonds bijdragen.

het Cavent Talentfonds

Het Talentfonds is er om cliënten van Cavent in staat te stellen om een cursus of training te volgen, die hun deelname aan de reguliere samenleving verbeteren of hun kans op werk versterken.

het Marian Tolenaars sport- en activiteitenfonds

Dit fonds is voor cliënten die willen deelnemen aan reguliere sportactiviteiten buiten de woonvoorziening. Soms in de vorm van lidmaatschap van een vereniging of sportschool. Niet alle cliënten zijn financieel bij machte om dit duurzaam te bekostigen. Bijdragen uit het fonds kunnen voor deze cliënten de mogelijkheden vergroten. Daarnaast worden er vanuit dit fonds sport- en bewegingsapparaten aangeschaft voor op de locaties. Maar ook uitjes, concertbezoeken of sportwedstrijden horen tot de mogelijkheden.

Huisdierenfonds

Vanuit dit fonds maken we het mogelijk om huisdieren aan te schaffen. En daarnaast worden er bijzondere uitgaven voor huisdieren van cliënten, zowel voeding als medische verzorging mee gedekt.

1947

Aanvragen

De aanvragen van een cliënt of locatie van Cavent kunnen worden ingediend met het aanvraagformulier. Dat kan volledig ingevuld worden gestuurd via e-mail naar: vrienden@cavent.nl. Een aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van de stichting Vrienden van Cavent.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Bas Trouw, penningmeester Wim Raterink en secretaris Yvonne Landman-van Leenen.

1955

Vriend worden?

Vriend van Cavent ben je al voor tien euro per jaar!  Vrienden van Cavent is onderdeel van Cavent en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Meer informatie over ons werk kan je vinden in ons beleidsplan.

KvK nummer: 81095635
RSIN nummer: 861927382

Vriend worden? Vul dan het formulier op deze pagina in!

 

Ik word Vriend

Ik doneer per jaar:
Een eigen bedrag invullen? Dat mag natuurlijk ook, maar moet minimaal € 10,- zijn.
Vul hier je IBAN nummer in.

*De machtiging is voor onbepaalde tijd. Je kunt de machtiging altijd schriftelijk opzeggen. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op
Voornaam(Vereist)
Achternaam(Vereist)
Adres(Vereist)
Postcode en woonplaats(Vereist)

Welkom

Bij Cavent

Heb je een vraag, wil je kennis maken met Cavent of jezelf aanmelden? We staan je graag te woord.

Of bel 0186 - 636100