Vrienden van Cavent

Vrienden van Cavent

Stichting Vrienden van Cavent helpt bewoners en cliënten van Cavent  die het (net) niet alleen redden. Als vrienden brengen we geld bij elkaar. Als donateur met een bijdrage, jaarlijks of eenmalig. Of met een actie om geld bij elkaar te brengen.

Ook kan Cavent net dat extra’s kan doen voor haar cliënten. Je moet daarbij denken aan een uitje naar de Efteling, een nieuwe tv in een dagverblijf of een opknapbeurt voor een tuin. Vrienden van Cavent heeft vijf fondsen waarop een beroep kan worden gedaan.

Woonfonds
Cliënten die bij Cavent komen wonen en niet beschikken over spullen om hun kamer of appartement leefbaar in te richten, in staat stellen een goede start te maken in hun woning.

Noodfonds
Bijspringen wanneer een cliënt voor uitgaven staat die zijn individuele draagkracht te boven gaan.

Talentfonds
Cliënten van Cavent in staat stellen om een cursus of training te volgen welke hun deelname aan de reguliere samenleving kan verbeteren of hun kans op werk kan versterken.

Sport- en activiteitenfonds
Soms in de vorm van lidmaatschap van een vereniging of sportschool. Niet alle cliënten zijn financieel bij machte om dit duurzaam te bekostigen.

Dierenfonds
Zorg voor dieren en het dragen van verantwoordelijkheid voor dieren heeft een meerwaarde in dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe meer dieren, hoe meer mogelijkheden daartoe.

Aanvragen
De aanvragen van een cliënt of locatie van Cavent kunnen worden ingediend met het aanvraagformulier en worden ingediend via vrienden@cavent.nl Een aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van de stichting Vrienden van Cavent.

Vriend worden?
Vriend van Cavent ben je al voor tien euro per jaar: NL14 RABO 035 859 29 92 ten gunste van Stichting Vrienden van Cavent te Oud-Beijerland.

Vrienden van Cavent is onderdeel van Cavent en een algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Meer informatie over ons werk kan je vinden in ons beleidsplan.

Bestuursleden
Voorzitter – Bas Trouw
Penningmeester – Marleen Leijs-Hartman
Secretaris – vacature

RSIN nummer: 861927382

KvK nummer: 81095635

Hier is het jaarverslag over 2022 in te zien.