Werkwijze

Werkwijze

Cavent wil in verbinding staan met mensen met een zorgvraag en de mensen daaromheen. Wij willen samenwerken vanuit gelijkwaardigheid, een open, professionele houding en met respect voor ieder zijn eigenheid. Wij willen dat deze samenwerking bijdraagt aan kwaliteit van bestaan.

Wij willen dat cliënten, mensen uit zijn netwerk, medewerkers en vrijwilligers het beste uit zichzelf halen. Ons sleutelwoord daarbij is samenwerken. Wij betrekken het netwerk van de cliënt bij het maken van plannen waarmee een cliënt zijn wensen kan realiseren. Door samen te kijken naar hetgeen een cliënt wil bereiken, hebben begeleiding en netwerk hetzelfde beeld van de stappen die daarvoor nodig zijn en wie waarmee kan helpen. Met deze samenwerking, bundelen we onze krachten voor het welzijn van de cliënt. Regelmatig bekijken we met elkaar of de stappen leiden tot het gewenste resultaat en passen zo nodig aan. Onze ervaring met deze manier van werken is dat het regelmatig leidt tot nieuwe inzichten over de wensen van een cliënt, de samenwerking een prettige energie geeft en de inzet bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan. Het filmpje Steeds meer Claudia laat zien hoe dat kan gaan.

Cavent werd op 28 juni 1967 opgericht. De eerste protestants-christelijke stichting op ons eiland voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu, zo’n vijftigenvijftig jaar later, zijn wij nog steeds voor deze mensen actief in de Hoeksche Waard. Wij zijn er trots op dat wij nog altijd klein en zelfstandig zijn gebleven. Daardoor lopen wij voorop met innovaties zoals Stougjeshof.

Download PDF

Downloaden