Over Cavent

Cavent werd op 28 juni 1967 opgericht. De eerste protestants-christelijke stichting op ons eiland voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu, zo’n vijftig jaar later, zijn wij nog steeds voor deze mensen actief in de Hoeksche Waard. Wij zijn er trots op dat wij nog altijd klein en zelfstandig zijn gebleven. Daardoor lopen wij voorop met innovaties in de zorg en onze directeur kent alle cliĆ«nten bij naam.

Visie/missie

In verbinding met de mensen met een zorgvraag en de mensen daaromheen, vanuit gelijkwaardigheid, een open, professionele houding en met respect voor ieder zijn eigenheid, samenwerken en vanuit deze samenwerking bijdragen aan kwaliteit van bestaan en aan organisatie veranderingen. Belangrijke waarden hierin zijn: openheid, respect voor eigenheid, gelijkwaardigheid en verbinding.

Cavent Kort 2016
Jaarverslag 2016
Statuten

Organogram