Organisatie

Visie en missie

Cavent ondersteunt mensen met een zorgvraag en de mensen daaromheen. Wij werken vanuit verbinding, gelijkwaardigheid, een open, professionele houding en met respect voor ieders eigenheid. Deze samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van bestaan.

Wij willen dat cliënten, mensen uit hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers het beste uit zichzelf halen. Ons sleutelwoord daarbij is samenwerken. Dat sluit ook aan bij een belangrijke rode draad in ons werk; de methodische werkwijze.

ANBI

Stichting Cavent is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

ANBI standaardformulier 2020.

Meer informatie over ANBI’s.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder, Sigrid Orgers, heeft de dagelijkse leiding over Cavent. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het Bestuursreglement beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en de wijze van besluitvorming van de directeur-bestuurder.

Nevenfuncties:

  • lid Raad van Commissarissen Argos Zorggroep (tot 01-04-2022)
  • lid bestuur stichting Droomhuis Hoeksche Waard
  • lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Samenwerking (vanaf 01-04-2022)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Cavent en adviseert de directeur-bestuurder. Het Reglement Raad van Toezicht beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dhr. E. Tuk (voorzitter)
  • Dhr. drs. M.W. Heemskerk
  • Dhr. B. den Ouden
  • Mevr. S. Gillesse
  • Mevr. Mr. K.H.G. Klinkers
  • Mevr. B.F.L. Vermaas-van de Bilt RVGME (voorzitter per 01-01-2023)

Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht.

Governancecode Zorg 2022

De wijze van besturen en toezicht houden is gebaseerd op de Governancecode Zorg 2022. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Formele documenten

Contact

De Vriesstraat 22
3261 PC Oud-Beijerland
0186 – 636 100
info@cavent.nl

RSIN: 2797859
KvK: 41118419