Wij zijn Cavent

Cavent werd op 28 juni 1967 opgericht. De eerste protestants-christelijke stichting op ons eiland voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu, zo’n vijftig jaar later, zijn wij nog steeds voor deze mensen actief in de Hoeksche Waard. Wij zijn er trots op dat wij nog altijd klein en zelfstandig zijn gebleven. Daardoor lopen wij voorop met innovaties in de zorg en onze directeur kent alle cliënten bij naam.

Meedoen

Vijftig jaar geleden waren wij de eerste en ook nu zijn wij koploper in de nieuwe tijd. Wat een cliënt zelf kan en wil leren is voor ons leidend in de begeleiding. Begeleiders zijn de coach van hun cliënt en zijn vertegenwoordiger. Eigen regie van de cliënt en deelname aan de samenleving zijn daarin de speerpunten.

Medezeggenschap

Cavent is een organisatie van en voor mensen. Cliënten, hun vertegenwoordigers, vrijwilligers, directie en medewerkers maken samen wat Cavent is. Iedereen praat mee over alle belangrijke beslissingen die voor de organisatie moeten worden genomen. Alle groepen hebben daarvoor hun eigen gekozen inspraakorgaan en zitten regelmatig met de directeur aan tafel.

Leden Raad van Toezicht

Dhr. E. Tuk, voorzitter
Mevr. N.G. Lambrechts
Dhr. R.P.D. Kievit
M.W. Heemskerk
Dhr. B. den Ouden

Cavent Kort 2016
Jaarverslag 2016
Statuten

Organogram