Coronanieuws en vragen

9 maart.

Op de locatie Lindehoeve zijn twee medewerkers besmet met het coronavirus .  Op grond daarvan is aanvankelijk  besloten tot een lockdown voor deze locatie . Maar er is uitvoerig overleg geweest met de GGD  hetgeen er in heeft geresulteerd dat het alleen voor de cliënten waarmee onbeschermd nauw contact is geweest noodzakelijk is om in quarantaine te gaan.

Voor de overige cliënten gelden geen quarantainemaatregelen.

De dagbesteding bij Cavent Buiten zal op maandag 15 maart weer open zijn.

 

25 februari.

Op dinsdag en donderdag zijn vrijwel alle bij Cavent wonende cliënten voor de eerste keer gevaccineerd met het Modernavaccin.  Daarmee is een belangrijke stap gezet in het beschermen van onze cliënten.  Er zal een tweede ronde vaccinaties volgen op een nog nader te bepalen datum. Pas daarna zal de bescherming optimaal zijn.

 

8 februari 2021.

Er zijn op dit moment geen vastgestelde besmettingen van cliënten bij Cavent. Er is daarom op dit moment ook geen sprake van een lockdown op een van onze locaties.  Als er een vermoeden van besmetting is wordt de betreffende cli”ent zo snel als mogelijk getest. In afwachting van de testuitslag blijft de cliënt op de eigen kamer. Cliënten die met hem of haar in nauw contact geweest zijn wordt hetzelfde gevraagd.

 

13 december 2020.

In het atriumgedeelte van Cavent Strijen (Gruttoflat) zijn 4 cliënten besmet met corona. Op dit gedeelte is daarom een lockdown van toepassing.  Deze duurt tot donderdagavond 16 december 24.00 uur. Dat betekent:

 • De zieke cliënten zijn in quarantaine op hun kamer .
 • Cliënten mogen de locatie niet meer verlaten
 • Bezoek is niet meer mogelijk
 • Alleen zorgpersoneel mag het atrium binnenkomen of verlaten.
 • De cliënten blijven op hun eigen appartement
 • Gezamenlijk activiteiten worden stop gezet.
 • Boodschappen worden collectief ingekocht.
 • Cliënten eten op hun appartement.
 • De dagbesteding bij Cavent Creatief is tot deze datum en tijd gesloten.

Ook bij Cavent Vlashof in ‘s Gravendeel zijn enkele cliënten besmet. Ook hier geldt een lockdown tot donderdagavond 24.00 uur.

 

1 december 2020
Vanaf vandaag geldt de landelijke verplichting om mondkapjes te dragen. Die geldt ook voor onze cliënten wanneer zij buiten onze woonvoorzieningen gaan. Binnen onze woonvoorzieningen geldt ook vanaf vandaag de verplichting om in de algemene ruimtes een mondkapje te dragen. We maken een uitzondering voor cliënten die flinke hinder ondervinden van het mondkapje en/of onrustig worden van het dragen van een mondkapje. Ook wanneer de communicatie gehinderd wordt omdat de gezichtsuitdrukking niet goed zochtbaar is maken we een uitzondering. Op de eigen kamer hoeven cliënten geen mondkapje te dragen.

Voor wie het dragen van een mondkapje buitenshuis om bovengenoemde redenen bezwaarlijk is kan een verklaring worden opgesteld waarmee een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsregel die voor mensen met een beperking van toepassing is.

30 oktober 2020
Op 29 oktober is bekend geworden dat er bij drie medewerkers tegelijkertijd corona is vastgesteld. Dit is aanleiding geweest om onmiddellijk een lockdown voor het hele gebouw in te stellen. Na Overleg met de GGD ZHZ is vastgesteld dat een lockdown niet noodzakelijk is. Er zijn geen cliënten besmet en Cavent heeft alle preventieve maatregelen goed toegepast waardoor het risico op overdracht van het virus zeer klein is. In de loop van 30 oktober is aan alle betrokkenen bekend gemaakt dat de lockdown weer is opgeheven. Uiteraard met eens te meer aandacht voor preventieve beschermingsmaatregelen en strikte (hand-)hygiëne.

14 oktober 2020
De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge geeft geen aanleiding tot aanpassing van de maatregelen bij Cavent. Zowel onze dagbesteding als de overleggen van het personeel vinden met niet meer dan 4 man in één ruimte plaats. Daar waar onze cliënten naar dagbesteding gaan bij een andere organisatie verifiëren we of ook daar aan de regels gevolg wordt gegeven. Cavent voldoet verder al aan alle maatregelen en volgt de richtlijnen zoals die door het RIVM worden gesteld.

5 oktober 2020
Vanaf vandaag is het gebruik van mondkapjes bij Cavent verplicht. Dit geldt zowel voor de medewerkers en vrijwilligers op onze woonlocaties als voor alle bezoekers. Ik verzoek u daarmee rekening te houden als u één van onze woonlocaties bezoekt. Het heeft onze voorkeur dat de bezoeker zelf een mondkapje meebrengt en dat al voor het binnengaan van de locatie opdoet. De redenen voor deze maatregel zijn:

 • De GGD heeft ons geadviseerd om binnen onze locaties mondkapjes verplicht te stellen.
 • Het aantal besmetting in de Hoeksche Waard loopt op dit moment, anders dan tijdens de eerste golf, snel op. We willen de kans op overdracht van het virus zoveel mogelijk beperken en alle beetjes helpen, dus ook het dragen van mondkapjes.
 • Het lukt onze cliënten lang niet altijd om de 1½ meter afstand aan te houden, ook niet bij bezoekers.

Pas bij het op- en afzetten van het masker ook hygiënemaatregelen toe. Kijk daarvoor naar de instructie plus filmpje via deze link. https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/instructie-mondkapje-corona

En ten overvloede: we vragen bij het bezoek aan een locatie aanvullend de volgende richtlijnen te volgen:

 • Was uw handen bij binnenkomst van de locatie. Bij alle ingangen is handdesinfectiemiddel beschikbaar.
 • Ga rechtstreeks naar de kamer van degene die u wil bezoeken, ga niet naar de groepsruimten.
 • Ga ook na het bezoek weer rechtstreeks naar de uitgang.
 • Wees nog steeds alert op de al langer geldende maatregelen:
  • Geen handen schudden
  • 1½ meter afstand houden
  • Hoesten en niezen in de mouw.
  • Regelmatig handhygiëne toepassen.

30 september 2020

Aanpassing maatregelen in de Grutto in Strijen.

Per vandaag 29 september:

 • Mogen cliënten van het atrium en de derde verdieping zich weer vrij door de flat bewegen en mogen ook weer naar buiten. Cliënten van de tweede verdieping moeten nog in quarantaine blijven en blijven in hun appartement.
 • De dagbesteding wordt weer gestart. Alleen cliënten van de tweede verdieping kunnen nog niet deelnemen.
 • Bezoek is nog niet mogelijk.

Mondkapjes

Medewerkers van alle locaties van Cavent zullen bij contact met cliënten binnen een straal van anderhalve meter mondkapjes dragen.

 

Het nieuws van 28 september.

 Op zondag 27 september is voor een bewoner van onze Gruttoflat in Strijen een positieve uitslag op een coronatest gemeld. Er is dus sprake van een coronabesmetting. Naar aanleiding van deze besmetting zijn de volgende maatregelen afgekondigd:

 • De zieke cliënt is in quarantaine op zijn kamer.
 • Cliënten van de Grutto mogen de Grutto niet meer verlaten.
 • Bezoek is niet meer mogelijk.
 • Alleen zorgpersoneel mag de locatie binnenkomen of verlaten.
 • De cliënten blijven zoveel mogelijk op hun eigen appartement.
 • Gezamenlijke activiteiten worden stop gezet.
 • De dagbesteding zal zoveel mogelijk geboden worden in het appartement van de cliënt.
 • Boodschappen worden collectief ingekocht.

Cliënten van buiten de Grutto kunnen niet deelnemen aan dagbesteding of muziekles op de Grutto.

Voor medewerkers van de Grutto geldt dat zij tot nader order geen werkzaamheden op andere locaties kunnen vervullen.

Wij brengen zelf in kaart welke contacten de betrokken cliënt de afgelopen week heeft gehad en brengen deze op de hoogte van de besmetting. Wij hebben de besmetting gemeld bij de GGD. Mogelijk volgt nog aanvullend contactonderzoek door de GGD.

Deze maatregelen zijn conform de richtlijnen van het RIVM en deze gelden de eerst komende 48 uur. Ondertussen zullen we met het coronateam de vervolgstappen bepalen.

De Gruttoflat is een groot gebouw dat bestaat uit verschillende verdiepingen en afdelingen. Afhankelijk van ons onderzoek met wie de betrokken cliënt in contact is geweest zal dinsdag 29 september worden besloten of de lockdown voor het gehele gebouw blijft gelden of alleen voor de betrokken afdeling.

 

 Het nieuws van 25 juni.

Op 24 juni is door het rijk per 1 juli  een verdere versoepeling van de maatregelen in het kader van de coronapandemie aangekondigd. Met Cavent sluiten we daar bij aan. Belangrijkste consequentie is de aanpassing van onze bezoekregeling voor onze woonvoorzieningen.

 

Vanaf 1 juli kunnen onze cliënten weer bezoek ontvangen bestaande van meerdere personen. Er mogen meerdere personen tegelijk op bezoek komen en er mogen ook verschillende personen op bezoek komen. Dat is ook van toepassing voor vrijwilligers.

 

Voorzichtigheid blijft geboden dus daarom zijn er een aantal randvoorwaarden:

 • 1½ meter afstand moet te allen tijde gewaarborgd kunnen worden. Daarmee wordt het aantal bezoekers in een ruimte beperkt.
 • Bezoek meldt zich bij de medewerkers
 • Medewerkers kunnen bezoek weigeren bij symptomen bij de bezoeker die op corona kunnen wijzen of bij te grote drukte in het pand
 • Iedereen wast bij binnenkomst zijn handen met het ontsmettingsmiddel bij de deur.

 

Neem verder de algemene richtlijnen in acht:

 • Houdt afstand
 • Was regelmatig je handen
 • Maak regelmatig contactoppervlakken, spullen die je vaak aanraakt regelmatig schoon.
 • Wees waakzaam op symptomen bij cliënten

De overige maatregelen blijven nog van kracht.

Mocht er een besmetting plaats vinden op één van onze locaties dan zullen we direct weer overgaan tot instellen van de beperkingen.

 

Het nieuws van 15 juni.

Cavent Creatief gaat eerder open.

Cavent Creatief gaat op 22 juni weer open voor alle cliënten. De groepen blijven wel beperkt tot maximaal vier om goed afstand te houden.

Bij Lindehoeve Buiten zijn cliënten van andere locaties al vanaf 1 juni welkom. Daar kan de afstand makkelijker gehandhaafd worden en kunnen er dus meer mensen aan de slag.

 

Het nieuws van 20 mei 2020.

Op 20 mei hebben minister-president Rutte en minister De Jonge aanpassing van de maatregelen voor coronapreventie aangekondigd. Bij Cavent is op basis daarvan besloten tot de onderstaande aanpassingen. Voor alle maatregelen gelden twee voorbehouden:

 1. Als kabinet of RIVM weer maatregelen aanpassen, bijvoorbeeld omdat er toch een tweede golf besmettingen ontstaat, zullen we daar ook bij Cavent naar handelen en onze maatregelen aanpassen.
 2. Als er op een van onze locaties zich toch een besmetting zal onmiddellijk een volledige lockdown voor die locatie plaats vinden.

 

Wonen.  Veranderingen die direct van toepassing zijn.

  1. Cliënten mogen zelfstandig contactberoepen zoals kapper en pedicure bezoeken. Mensen die een contactberoep uitvoeren mogen alleen op onze locaties het werk uitvoeren als er geen andere oplossing is. Er is daarover altijd overleg met de begeleiding.
  2. Cliënten mogen zelf, na overleg met de begeleiding, zelfstandig kleine winkels bezoeken.
  3. Cliënten mogen supermarkten en superstores bezoeken met begeleiding, iemand uit hun netwerk of een vrijwilliger.

Dagbesteding en Cavent Tuin. Veranderingen die direct van toepassing zijn.

  1. Zowel Cavent Tuin als Lindehoeve Buiten zijn weer open voor alle cliënten. Voorwaarde is dat het vervoer veilig georganiseerd kan worden.
  2. Cavent Creatief in de Grutto is alleen open voor cliënten van Cavent. Gezien de beperkte ruimte is het nog niet verantwoord om grotere groepen toe te laten.

Wonen.  Veranderingen per 1 juni.

  1. Er mag één keer per dag bezoek komen. De ouders samen of één vaste andere persoon, niet en/en. Er is geen tijdslimiet.
  2. Het bezoek wordt ontvangen op de eigen kamer/eigen appartement van de cliënt.
  3. Bezoek is alleen welkom als er geen symptomen zijn die wijzen op een mogelijke besmetting met corona, niet bij de bezoekers en niet bij de cliënt. De begeleiding mag bezoek de toegang weigeren.
  4. Bezoek moet zich bij binnenkomst melden bij de begeleiding.
  5. Cliënten mogen zelf op bezoek bij 1 vaste contactpersoon. Voorwaarde is dat er op het bezoekadres geen mensen zijn met symptomen die kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met corona.
  6. Op het bezoekadres moet de 1½ -meterregel gehandhaafd kunnen worden
  7. Er mogen niet meer dan drie mensen tegelijkertijd op het bezoekadres zijn.
  8. Cliënt dient om 22.00 weer op de woonvoorziening terug te zijn.
  9. Vrijwilligers zijn weer zonder voorbehoud welkom op de locatie. Wel maximaal 1 per cliënt en niet in combinatie met ander bezoek.
  10. Vrijwilligers mogen groepsactiviteiten binnen doen met max 4 cliënten in één ruimte als de 1½ meter gegarandeerd kan worden.
  11. Vrijwilligers mogen buiten de locatie op stap met cliënten ongeacht de groepsgrootte. Ze houden 1½ meter afstand.

BSO en logeren. Veranderingen per 1 juni.

  1.   Beide gaan open volgens het gebruikelijk rooster, afhankelijk van behoeftepeiling en planning met ouders.

Wonen.Veranderingen per 1 juli.

  1. Logeren bij derden mag weer.
  2. Wanneer er op het logeeradres iemand ziek is met coronasymptomen, ziek wordt tijdens het verblijf  is terugkeer niet mogelijk tot twee weken na het verdwijnen van de laatste symptomen.

Dagbesteding en leren werken. Veranderingen per 1 juli.

  1. Cavent Creatief gaat weer open voor alle cliënten.
  2. Voorwaarde is dat de bezetting niet groter is dan 4 cliënten plus een begeleider.

Logeren . Veranderingen per 1 juli.

  1. Logeren gaat weer open volgens gebruikelijk rooster.
  2. De bezetting is maximaal 5 kinderen zodat de 1½ -meterregel gegarandeerd kan worden.

Wonen. Veranderingen per 1 augustus.

  1. Er mag weer meerdere keren per dag bezoek komen op de locatie. Medewerkers mogen nog steeds bezoek weigeren bij vermoeden van coronagerelateerde symptomen en bezoek moet zich nog steeds melden bij de begeleiding.
  2. Cliënten mogen weer deelnemen aan zwemmen en andere soortgelijke groepsgewijze activiteiten. Voorwaarde is dat vervoer veilig kan worden georganiseerd.

Wonen. Veranderingen per 1 september.

  1. Vrijwilligers mogen weer ongelimiteerd activiteiten uitvoeren met clienten in en buiten de locatie. Natuurlijk moeten de veiligheidsregels in acht worden genomen.

De muzieklessen en de Caventband gaan nog niet van start. Hier kunnen we niet de 1½ -meterregel garanderen.

 

Het nieuws van 22 april.

Buitenschoolse opvang weer gedeeltelijk open.

Op de persconferentie van premier Rutte van 21 april is een versoepeling van de maatregelen in het kader van de coronabestrijding aangekondigd. Daaronder ook het weer starten van (bijzonder) onderwijs voor kinderen tot 12 jaar en het weer openen van buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en gastouderopvang.

Dit is voor Cavent aanleiding om weer te starten met buitenschoolse opvang met ingang van 13 mei. Dat is voor kinderen tot en met 12 jaar, conform de richtlijnen.

Cavent zal nog niet starten met het weer aanbieden van logeren. We kunnen niet garanderen dat, wanneer we een groep kinderen 24 uur per dag in huis hebben, er voldoende afstand en hygiëne bewaard kan worden.

Aan ouders zal tussen 21 april en 4 mei gevraagd worden of zij hun kind gebruik willen laten maken van de buitenschoolse opvang. Dit geldt alleen voor kinderen die niet ouder zijn dan 12 jaar. Zij ontvangen daarvoor een email van het BSO-team.

Het rooster zal afwijken van het rooster dat eerder aan ouders is gestuurd Wij zullen na 4 mei hen daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

Ook voor Cavent geldt dat we zo voorzichtig mogelijk willen zijn en alles op alles willen zetten om besmetting te voorkomen. Daarvoor nemen we de volgende maatregelen:

 • Voor toegang tot het logeerhuis gebruiken we alleen de deur aan de voorzijde van de voormalige woning. Toegang via de schuur is niet mogelijk
 • We vragen ouders buiten afscheid te nemen van uw kind en ook het ophalen weer buiten te doen.
 • De kinderen maken alleen gebruik van het logeerhuis en de bijbehorende tuin. Er wordt geen gebruik gemaakt van de boerderij en er vindt geen contact plaats met de cliënten uit het woongedeelte.
 • Er zullen maximaal 6 kinderen per dag kunnen deelnemen.
 • We zullen met de kinderen zo goed als maar kan, de richtlijnen in acht nemen:
  • Afstand houden van elkaar
  • Veel handen wassen
  • Gebruik van papieren handdoeken
  • Opletten met hoesten en niezen.

Mocht er binnenkort sprake zijn van verandering van maatregelen en richtlijnen zoals die door de overheid en RIVM worden afgekondigd dan zullen we ook bij Cavent weer bekijken hoe we ons aanbod daar op aan kunnen passen.

 

ALGEMEEN

Cavent volgt de richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM is zeer veel informatie te vinden over het coronavirus, het laatste nieuws, richtlijnen en maatregelen en instructievideo’s. Kijk op de site van het  RIVM

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een website met veel informatie voor medewerkers in de zorg. Kijk op VGN corona laatste nieuws

Cliënten, ouders-vertegenwoordigers en cliënten kunnen al hun vragen stellen op corona@cavent.nl.

 

Wel of geen besmetting.

Wat gebeurt er bij het vermoeden van besmetting?

 1. Bij klachten aan de luchtwegen (hoesten niezen, benauwdheid, neusverkoudheid) vragen we de cliënt om uit voorzorg op de kamer te blijven.
 2. Heeft de cliënt ook koorts (of het vermoeden van koorts) dan temperaturen we 4 keer per dag en de begeleiding en onze verpleegkundige volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Zo nodig hebben we overleg met de huisarts.
 3. Komt de koorts boven de 38º dan wordt de huisarts gewaarschuwd.
 4. De huisarts beoordeelt of er sprake is van corona of een andere aandoening.
 5. Vermoedt de huisarts corona dan wordt de GGD ingeschakeld.
 6. De GGD geeft ons instructies hoe verder te handelen. Die zullen we nauwgezet volgen. De mogelijkheden daarvoor zijn:
  1. Thuisquarantaine van de zieke
  2. Thuisquarantaine van de personen die met de zieke in contact zijn geweest
  3. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (schort, mondmasker, spatbril, handschoenen)
  4. Eventueel opname in het ziekenhuis.
 7. Wanneer er noodzaak is tot ziekenhuisopname (ter beoordeling van de arts) wordt er bij de opname een test uitgevoerd.
 8. Als er op een locatie van Cavent sprake is van een besmetting zullen alle ouders en vertegenwoordigers daar rechtstreeks van op de hoogte worden gesteld.

 

Ik heb contact gehad met iemand die besmet is. Heb ik nu ook corona?

De incubatietijd is twee weken, oftewel het duurt tot maximaal twee weken na de besmetting dat je daadwerkelijk ziek wordt. Soms korter.

Als de kans bestaat dat je besmet bent zal je daarom ook maximaal twee weken in thuisquarantaine moeten verblijven, ook als je zelf (nog) geen ziekteverschijnselen hebt.

 

Kan het virus worden verspreid door iemand die niet ziek is?

Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen van degene die ziek is. Is er geen sprake van hoesten of niezen én koorts dan is de besmettingskans klein binne een straal van 1½ meter.

 

Waarom moet ik steeds mijn handen wassen?

Door hoesten en niezen kan het virus op je handen komen en via je handen op bijvoorbeeld een deurknop. Het virus kan korte tijd buiten het lichaam overleven en kun je toch een besmetting oplopen. Veel en grondig handen wassen dus.

 

Wanneer is besmettingsgevaar voorbij?

Als iemand 24 uur of meer geen ziekteverschijnselen meer heeft is het besmettingsgevaar voorbij en kunnen de speciale maatregelen worden opgeheven.

 

Preventie.

Hoe kan ik besmetting voorkomen?

 1. Regelmatig en grondig je handen wassen met zeep. Hoe je dat doet zie je in het filmpje van het RIVM
 2. Houdt 1½ meter afstand tot andere mensen (twee armlengtes)
 3. Schudt geen handen.
 4. Omhels anderen niet.
 5. Als je zelf moet hoesten of niezen doe dat dan in je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes.
 6. Beperk het contact met anderen. Ga alleen naar je werk als het echt nodig is, ga niet op bezoek bij anderen en ga niet naar bijeenkomsten zoals vergaderingen of feestjes.
 7. Eet en drink gezond. Zorg voor een goede weerstand. Baat het niet dan schaadt het niet.

 

De maatregelen van Cavent.

Mag ik nog bezoek ontvangen?

Als je bij Cavent woont mag je nog één keer per dag bezoek ontvangen. Er mag ook maar één persoon op bezoek komen. Op die manier geven we uitvoering aan de oproep van de overheid om sociale onthouding in acht te nemen. Zo proberen we samen het risico op overdracht van het virus te beperken.

 

Mag ik op bezoek komen bij Cavent?

Ja dat mag, maar wel als je rekening houdt met de één bezoek/één bezoekerregel zoals hierboven staat. Je bent niet welkom als je:

 • Hoest, niest of klachten aan de luchtwegen hebt.
 • Je in contact bent geweest met iemand die met het coronavirus besmet is.
 • Je in één van de risicogebieden bent geweest.

Bij twijfel kunnen medewerkers van Cavent de toegang tot een woonvoorziening weigeren.

Was je handen zo snel als mogelijk nadat je bij ons binnen bent gekomen.

Op 23 maart hebben het ministerie van VWS en de VGN een richtlijn gepubliceerd voor bezoek aan locaties. Lees deze op Advies bezoekregeling gehandicaptenzorg

 

Mag ik nog naar de dagbesteding?

Als je bij Cavent woont mag je nog naar de dagbesteding. Cavent Creatief op de Grutto is nog open voor de bewoners van de Grutto.

Lindehoeve Buiten is open voor bewoners van Cavent Lindehoeve. Er wordt hier buiten gewerkt op aanzienlijke afstand van elkaar. Daardoor is het risico op besmetting beperkt.

Cavent Tuin is open voor bewoners van andere locaties van Cavent. Ook hier geldt dat er buitengewerkt wordt op aanzienlijke afstand van elkaar waardoor het risico op besmetting klein is.

Bewoners van Cavent mogen ook nog naar dagbesteding bij andere organisaties, maar in de meeste gevallen is de dagbesteding elders al gesloten. We ontraden met klem om dagbesteding met anderen samen in een afgesloten ruimte te volgen; dagbesteding op bijvoorbeeld een zorgboerderij is OK. Bij twijfel: overleg met de begeleiding en als de begeleiding twijfelt over de veiligheid van je dagbesteding zal die dat ook met je bespreken.

We vinden het niet goed als onze cliënten met het groepsvervoer in een busje naar dagbesteding gaan. Bij elkaar in een kleine ruimte vormt een te groot besmettingsrisico.

Op onze woonlocaties worden alternatieve activiteiten in kleine groepjes uitgevoerd.

 

Kan ik nog logeren bij Cavent of naar de BSO?

Het logeerhuis en de buitenschoolse opvang van Cavent zijn voorlopig gesloten.

 

Mag ik als bewoner van Cavent naar buiten toe?

Dat mag. Je bent nog steeds vrij om te gaan en staan waar je wil, maar doe verstandig en neem de veiligheidsrichtlijnen in acht:

 • Houdt afstand van 1½ meter.
 • Vermijdt lichamelijk contact.
 • Vermijdt het om in kleine ruimten met anderen samen te zijn.

Zorg dat je om 7 uur ’s avonds weer binnen bent.

 

Mag ik bij familie of vrienden op bezoek.

Dat hebben we liever niet om dezelfde redenen als hierboven staan. Je bent er nooit helemaal zeker van dat je vrienden of familie niet besmet zijn. Neem het zekere voor het onzekere dus doe het niet!

Als jezelf een besmetting meeneemt van familie of vrienden zul je ook de andere bewoners op je woonvoorziening besmetten.

 

Mag ik logeren bij familie?

Zie het antwoord hierboven. Na logeren kun je zo lang de coronacrisis duurt niet meer terug keren naar de locatie.

 

Mogen er nog vrijwilligers bij Cavent komen.

Dat mag maar met mate. Vrijwilligers kunnen een essentiële bijdrage leveren in het welzijn van onze cliënten. Ook zij n we blij met hun inzet bij de activiteiten op de woonvoorzieningen ter vervanging van de dagbesteding. Maar voor het overige geldt: neem zoveel mogelijk sociale onthouding in acht; is bezoek aan onze woonvoorzieningen niet noodzakelijk doe het dan niet. Overleg bij twijfel met de begeleiding van de woonvoorziening.

Ook hier geldt: ben je aan het niezen, hoesten, heb je keelklachten enzovoort. Kom dan niet!

 

Mogen er nog stagiaires bij Cavent werken?

Als stagiaires willen werken mag dat. Het is zeker niet verplicht.

 

Ik krijg begeleiding thuis. Komen de begeleiders nog?

Onze begeleiders zetten de ondersteuning zo veel als mogelijk voort. Ze doen dat zo veel mogelijk met gebruik van beeldbellen zoals via Whatsapp, Facetime of Skype. Als het toch nodig is om elkaar ‘in het echt’ te zien spreek dan bijvoorbeeld buiten af; daar is een risico op besmetting kleiner dan binnen.

Een begeleider zal je niet ‘in het echt’ ontmoeten als je:

 • Niest, hoest of keelklachten hebt
 • In contact bent geweest met iemand die besmet is
 • Je bent zelf besmet

Als een begeleider een te groot risico vermoedt kan die zelf besluiten om alleen maar met beeldbellen contact met je te hebben. Als er, omdat je elkaar niet kunt ontmoeten, praktische problemen ontstaan bij de ondersteuning kijk je samen met de begeleider naar oplossingen daarvoor.

 

Krijg ik nog huishoudelijke ondersteuning?

Onze medewerkers zullen met u bespreken:

 • In hoeverre een bezoek aan u veilig is. Behoort u tot de risicogroepen (oudere, geringe weerstand, luchtwegproblemen) dan is het verstandig zijn om voorlopig niet bij u thuis te komen
 • In hoeverre het uitvoeren van huishoudelijke taken op korte termijn noodzakelijk is.
 • Mogelijke alternatieven zoals het opsparen van huishoudelijke taken en later grote schoonmaak uitvoeren of de inzet van mensen uit uw directe omgeving waar u toch al contact mee heeft.