Coronanieuws en vragen

5 juni 2021

Voor cliënten:

 • Bezoek aan onze cliënten wordt mogelijk tot max 4 personen, conform de maatregel die in heel Nederland geldt.
 • De maximum groepsgrootte voor de dagbesteding binnen gaat naar 7 personen. Dat is ook de maximale capaciteit per groep bij Cavent Creatief.
 • De verplichting voor deelnemers aan dagbesteding die niet bij Cavent wonen om hun vaccinatie aan te tonen vervalt.
 • De maximum groepsgrootte voor eten en gezamenlijk koffie en thee drinken vervalt. Zorg wel dat er afstand gehouden wordt.
 • Sporten mag weer tot een groepsgrootte van 50 deelnemers. Wel blijft reserveren verplicht en moet er een mondkapje gedragen worden behalve tijdens het sporten zelf. Dat betekent at ook onze deelnemers weer met grotere groepen kunnen gaan zwemmen of anderszins sporten. Check de exacte regels met de sportvoorziening waar je met de groep bewoners naar toe wil. Stem ook af of je als groep weer welkom bent.
 • Er kan weer gezamenlijk gewinkeld worden. Voor de winkels geldt nu landelijk de norm dat er per persoon 10 m2 ruimte moet zijn. De regel dat je met maar één persoon tegelijk mag winkelen is vervallen. Hou wel bij hetb ezoek aan een winkel rekening met:
  • Mondkapje op.
  • Houdt afstand.
  • Allemaal een eigen mand of kar.
  • Handhygiëne toepassen bij het binnen gaan en verlaten van de winkel.
 • Vervoer, Je mag weer gezamenlijk naar het sporten of naar de winkel reizen. Wel allemaal een mondkapje op.

Voor het personeel:

 • Thuiswerken blijft de norm. Dat geldt natuurlijk vooral voor het kantoorpersoneel
 • Bijeenkomsten met groepen voor overleg, training en scholing mogen weer op voorwaarde dat de 1,5 meter gehandhaafd kan worden en dat er per 1 persoon 10 vierkante meter beschikbaar is.
 • Op het regiokantoor mogen weer meer dan 10 mensen komen. Ook hier geldt wel dat je de 1,5 meterregel moet kunnen blijven toepassen. Om al te grote drukte te vermijden wordt het thuiswerken nog wel steeds op prijs gesteld. Hetzelfde geldt voor het vergaderen via Teams.

Hou de standaardmaatregelen nog steeds aan:

 • Extra aandacht voor handhygiëne
 • 1,5 meter afstand
 • Binnen een mondkapje op.
 • Geen handen schudden
 • Aandacht voor het schoonhouden van contactoppervlakken.

19 mei 2021
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat we in Nederland overgaan tot stap 2 in het afschalen van de coronamaatregelen.

Bij Cavent zien we het volgende:
• Het overgrote deel van de intramurale cliënten is gevaccineerd en er is al meerdere weken geen besmetting van cliënten meer gemeld.
• De vaccinatiegraad van ons medewerkersbestand is niet bekend, maar we zien regelmatig dat er besmettingen onder het personeel plaats vinden, of dat er medewerkers zijn waar sprake is van een vermoedelijke besmetting en die als gevolg daarvan thuis moeten blijven. Kortom, we kunnen er niet zeker van zijn dat onze medewerkers voldoende gevaccineerd zijn.

Vanaf woensdag 19 mei gelden bij Cavent de volgende maatregelen:

Dagbesteding
• Bij dagbesteding binnen of in de kantine van de dagbesteding  is een groepsgrootte van maximaal 6 personen toegestaan.
• Bij het binnenkomen blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Zodra iedereen zit kan het mondkapje af.
• Van deelnemers aan de dagbesteding die niet bij Cavent wonen verlangen we dat ze kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn. Het verantwoordelijke team bewaakt dat.

Samen eten of koffie drinken
Dat kan weer met een groepsgrootte max. 6 personen.

Samen koken
• Dat kan weer groepsgewijs met een maximum groepsgrootte van 6.
• In het eigen appartement mag de cliënt weer samen koken met een medewerker of vrijwilliger.

Samen boodschappen doen
Dat kan nog niet. De supermarkten laten nog steeds maar 1 persoon per huishouden toe.

Muzieklessen
Deze mogen weer starten. Groepsgrootte max 6.

Sporten en zwemmen
Hiervoor gelden de regels van de sportschool, de club of het zwembad. Die moeten zich houden aan:
• Max 2 deelnemers plus een docent of trainer samen
• 1½ meter afstand verplicht
• Reserveren en gezondheidscheck zijn verplicht.
• Omkleden in de sportvoorziening is niet toegestaan.

Dit wordt (nog) niet vanuit Cavent georganiseerd.

Bezoek
De bezoekregeling blijft ongewijzigd: max 2 personen per cliënt per dag.

Vervoer
• Het openbaar vervoer kent geen beperkingen meer. Wel wordt gevraagd de spitstijden te mijden en blijft het dragen van een mondkapje verplicht.
• Voor vervoer met busjes of privéauto’s blijven de bestaande maatregelen van toepassing, max 1 passagier per stoelenrij en mondkapje op. Na gebruik de bus of auto grondig schoonmaken.

 

 

ALGEMEEN

Cavent volgt de richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM is zeer veel informatie te vinden over het coronavirus, het laatste nieuws, richtlijnen en maatregelen en instructievideo’s. Kijk op de site van het  RIVM

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een website met veel informatie voor medewerkers in de zorg. Kijk op VGN corona laatste nieuws

Cliënten, ouders-vertegenwoordigers en cliënten kunnen al hun vragen stellen op corona@cavent.nl.

Wel of geen besmetting.

Wat gebeurt er bij het vermoeden van besmetting?

 1. Bij klachten aan de luchtwegen (hoesten niezen, benauwdheid, neusverkoudheid) vragen we de cliënt om uit voorzorg op de kamer te blijven.
 2. Heeft de cliënt ook koorts (of het vermoeden van koorts) dan temperaturen we 4 keer per dag en de begeleiding en onze verpleegkundige volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Zo nodig hebben we overleg met de huisarts.
 3. Komt de koorts boven de 38º dan wordt de huisarts gewaarschuwd.
 4. De huisarts beoordeelt of er sprake is van corona of een andere aandoening.
 5. Vermoedt de huisarts corona dan wordt de GGD ingeschakeld.
 6. De GGD geeft ons instructies hoe verder te handelen. Die zullen we nauwgezet volgen. De mogelijkheden daarvoor zijn:
  1. Thuisquarantaine van de zieke
  2. Thuisquarantaine van de personen die met de zieke in contact zijn geweest
  3. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (schort, mondmasker, spatbril, handschoenen)
  4. Eventueel opname in het ziekenhuis.
 7. Wanneer er noodzaak is tot ziekenhuisopname (ter beoordeling van de arts) wordt er bij de opname een test uitgevoerd.
 8. Als er op een locatie van Cavent sprake is van een besmetting zullen alle ouders en vertegenwoordigers daar rechtstreeks van op de hoogte worden gesteld.

Ik heb contact gehad met iemand die besmet is. Heb ik nu ook corona?

De incubatietijd is twee weken, oftewel het duurt tot maximaal twee weken na de besmetting dat je daadwerkelijk ziek wordt. Soms korter.

Als de kans bestaat dat je besmet bent zal je daarom ook maximaal twee weken in thuisquarantaine moeten verblijven, ook als je zelf (nog) geen ziekteverschijnselen hebt.

Kan het virus worden verspreid door iemand die niet ziek is?

Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen van degene die ziek is. Is er geen sprake van hoesten of niezen én koorts dan is de besmettingskans klein binne een straal van 1½ meter.

Waarom moet ik steeds mijn handen wassen?

Door hoesten en niezen kan het virus op je handen komen en via je handen op bijvoorbeeld een deurknop. Het virus kan korte tijd buiten het lichaam overleven en kun je toch een besmetting oplopen. Veel en grondig handen wassen dus.

Wanneer is besmettingsgevaar voorbij?

Als iemand 24 uur of meer geen ziekteverschijnselen meer heeft is het besmettingsgevaar voorbij en kunnen de speciale maatregelen worden opgeheven.

Preventie.

Hoe kan ik besmetting voorkomen?

 1. Regelmatig en grondig je handen wassen met zeep. Hoe je dat doet zie je in het filmpje van het RIVM
 2. Houdt 1½ meter afstand tot andere mensen (twee armlengtes)
 3. Schudt geen handen.
 4. Omhels anderen niet.
 5. Als je zelf moet hoesten of niezen doe dat dan in je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes.
 6. Beperk het contact met anderen. Ga alleen naar je werk als het echt nodig is, ga niet op bezoek bij anderen en ga niet naar bijeenkomsten zoals vergaderingen of feestjes.
 7. Eet en drink gezond. Zorg voor een goede weerstand. Baat het niet dan schaadt het niet.

De maatregelen van Cavent.

Mag ik nog bezoek ontvangen?

Als je bij Cavent woont mag je nog één keer per dag bezoek ontvangen. Er mag ook maar één persoon op bezoek komen. Op die manier geven we uitvoering aan de oproep van de overheid om sociale onthouding in acht te nemen. Zo proberen we samen het risico op overdracht van het virus te beperken.

Mag ik op bezoek komen bij Cavent?

Ja dat mag, maar wel als je rekening houdt met de één bezoek/één bezoekerregel zoals hierboven staat. Je bent niet welkom als je:

 • Hoest, niest of klachten aan de luchtwegen hebt.
 • Je in contact bent geweest met iemand die met het coronavirus besmet is.
 • Je in één van de risicogebieden bent geweest.

Bij twijfel kunnen medewerkers van Cavent de toegang tot een woonvoorziening weigeren.

Was je handen zo snel als mogelijk nadat je bij ons binnen bent gekomen.

Op 23 maart hebben het ministerie van VWS en de VGN een richtlijn gepubliceerd voor bezoek aan locaties. Lees deze op Advies bezoekregeling gehandicaptenzorg

Mag ik nog naar de dagbesteding?

Als je bij Cavent woont mag je nog naar de dagbesteding. Cavent Creatief op de Grutto is nog open voor de bewoners van de Grutto.

Lindehoeve Buiten is open voor bewoners van Cavent Lindehoeve. Er wordt hier buiten gewerkt op aanzienlijke afstand van elkaar. Daardoor is het risico op besmetting beperkt.

Cavent Tuin is open voor bewoners van andere locaties van Cavent. Ook hier geldt dat er buitengewerkt wordt op aanzienlijke afstand van elkaar waardoor het risico op besmetting klein is.

Bewoners van Cavent mogen ook nog naar dagbesteding bij andere organisaties, maar in de meeste gevallen is de dagbesteding elders al gesloten. We ontraden met klem om dagbesteding met anderen samen in een afgesloten ruimte te volgen; dagbesteding op bijvoorbeeld een zorgboerderij is OK. Bij twijfel: overleg met de begeleiding en als de begeleiding twijfelt over de veiligheid van je dagbesteding zal die dat ook met je bespreken.

We vinden het niet goed als onze cliënten met het groepsvervoer in een busje naar dagbesteding gaan. Bij elkaar in een kleine ruimte vormt een te groot besmettingsrisico.

Op onze woonlocaties worden alternatieve activiteiten in kleine groepjes uitgevoerd.

Kan ik nog logeren bij Cavent of naar de BSO?

Het logeerhuis en de buitenschoolse opvang van Cavent zijn voorlopig gesloten.

Mag ik als bewoner van Cavent naar buiten toe?

Dat mag. Je bent nog steeds vrij om te gaan en staan waar je wil, maar doe verstandig en neem de veiligheidsrichtlijnen in acht:

 • Houdt afstand van 1½ meter.
 • Vermijdt lichamelijk contact.
 • Vermijdt het om in kleine ruimten met anderen samen te zijn.

Zorg dat je om 7 uur ’s avonds weer binnen bent.

Mag ik bij familie of vrienden op bezoek.

Dat hebben we liever niet om dezelfde redenen als hierboven staan. Je bent er nooit helemaal zeker van dat je vrienden of familie niet besmet zijn. Neem het zekere voor het onzekere dus doe het niet!

Als jezelf een besmetting meeneemt van familie of vrienden zul je ook de andere bewoners op je woonvoorziening besmetten.

Mag ik logeren bij familie?

Zie het antwoord hierboven. Na logeren kun je zo lang de coronacrisis duurt niet meer terug keren naar de locatie.

Mogen er nog vrijwilligers bij Cavent komen.

Dat mag maar met mate. Vrijwilligers kunnen een essentiële bijdrage leveren in het welzijn van onze cliënten. Ook zij n we blij met hun inzet bij de activiteiten op de woonvoorzieningen ter vervanging van de dagbesteding. Maar voor het overige geldt: neem zoveel mogelijk sociale onthouding in acht; is bezoek aan onze woonvoorzieningen niet noodzakelijk doe het dan niet. Overleg bij twijfel met de begeleiding van de woonvoorziening.

Ook hier geldt: ben je aan het niezen, hoesten, heb je keelklachten enzovoort. Kom dan niet!

Mogen er nog stagiaires bij Cavent werken?

Als stagiaires willen werken mag dat. Het is zeker niet verplicht.

Ik krijg begeleiding thuis. Komen de begeleiders nog?

Onze begeleiders zetten de ondersteuning zo veel als mogelijk voort. Ze doen dat zo veel mogelijk met gebruik van beeldbellen zoals via Whatsapp, Facetime of Skype. Als het toch nodig is om elkaar ‘in het echt’ te zien spreek dan bijvoorbeeld buiten af; daar is een risico op besmetting kleiner dan binnen.

Een begeleider zal je niet ‘in het echt’ ontmoeten als je:

 • Niest, hoest of keelklachten hebt
 • In contact bent geweest met iemand die besmet is
 • Je bent zelf besmet

Als een begeleider een te groot risico vermoedt kan die zelf besluiten om alleen maar met beeldbellen contact met je te hebben. Als er, omdat je elkaar niet kunt ontmoeten, praktische problemen ontstaan bij de ondersteuning kijk je samen met de begeleider naar oplossingen daarvoor.

Krijg ik nog huishoudelijke ondersteuning?

Onze medewerkers zullen met u bespreken:

 • In hoeverre een bezoek aan u veilig is. Behoort u tot de risicogroepen (oudere, geringe weerstand, luchtwegproblemen) dan is het verstandig zijn om voorlopig niet bij u thuis te komen
 • In hoeverre het uitvoeren van huishoudelijke taken op korte termijn noodzakelijk is.
 • Mogelijke alternatieven zoals het opsparen van huishoudelijke taken en later grote schoonmaak uitvoeren of de inzet van mensen uit uw directe omgeving waar u toch al contact mee heeft.